Emekli olduktan sonra, 2 yıllık yüksek okulu bitiren memurun derecesi değişir mi?

25/01/2010 00:14:00
Yazdır

Soru

657 sayılı kanuna tabii genel idare hizmetler sınıfından 2/6 sından lise mezunu olarak emekli olan, emekli olduktan sonra 2 yıllık yüksek okulu bitiren memur ¼ ? ünden emekli maaşı alabilirmi?

Cevap

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BİTİRİLEN OKUL ESAS ALINARAK İNTİBAK İŞLEMİ YAPILIR MI?

Devlet memurlarından göreve başladıktan sonra görevde iken veya bu görevden ayrılarak bir üst öğrenim bitiren kişilerden yeniden devlet memurluğuna başlamaları halinde, yapılacak işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrasına göre yapılmaktadır. Bu hüküm gereği, memuriyette veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin yeniden memuriyete dönmeleri halinde aynı üst öğrenime tahsillerine ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak şartıyla bitirdikleri üst öğrenimin hizmete başlangıç derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı değerlendirilerek kişilerin aylıklarında esas alınması gereken derece ve kademeler tespit edilmektedir.

Ayrıca, İntibak işleminin yapılabilmesi için bu kanunun ilgili maddelerine de bakmamız gerekmektedir. 657 sayılı Kanunun 167. maddesi, Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161. maddeye göre kazandığı kademe aylığını alacağını, ancak yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 657 sayılı Kanunun 161. maddesine göre kazandığı kademe aylığını alacağını açıklamaktadır.

Bu hükümlerden çıkan sonuç; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geneline bakıldığında, emeklilik konumuna geçen ve göreviyle ilişiği kesilen veya göreviyle ilişiği kesildikten sonra yeniden devlet memurluğuna girmeyen kişilerin bu esnada bir üst öğrenimi bitirmeleri halinde intibaklarının yapılmasına imkan tanıyan bir hükmün yer almadığı görülmektedir. Ancak, görevde iken bir üst öğrenimi bitirenler açısından yapılacak işlemler 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde kurala bağlanmış bulunmaktadır.

Bu nedenle, emeklilikte bitirilen bir üst öğrenimin intibakınızda dikkate alınamayacağını belirtebiliriz.

Ancak, her ne kadar emeklilik statüsünde iken bitirilen üst öğrenimin dikkate alınması açısından bir kanuni düzenleme bulunmamakta ise de, Ülkemiz öğrenim seviyesinin yükselmesi açısından ve her konumda iken okuma ve öğrenmeyi teşvik açısından, emekli iken dahi bitirilen üst öğrenimin intibak işleminde dikkate alınması yönünde bir kanun değişikliği olabileceğini, olmaması yönünde olumsuz bir durumun da bulunmadığını, değerlendirmekteyiz.

Bu soru 70,031 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?