1999 yılında ortaokul mezunu olarak memuriyete giren, sonra lise mezunu olan kişinin intibak işlemi

09/09/2011 17:21:00
Yazdır

Soru

01.12.1971 doğumluyum. 1997 yılında dışarıdan bitirmek kaydı ile ortaokulu bitirdim. 11.10.1999 yılında ortaokul mezunu olarak hizmetli branşında devlet memuru olarak göreve başladım. SSK hizmetimi de memuriyetime aktardım toplam 2102 iş günü bunun 2 yıl 2 ay 27 günü emekli keseneğinde değerlendirildi. 2008 yılı içerisinde dışarıdan bitirmek kaydı ile açıköğretim lisesinden mezun oldum. Temmuz 2011 ayı itibarı ile 8 inci derecenin 3 üncü kademesindeyim. Gerek altı yılda sicil ortalamamın 90 ve üzeri olmasından dolayı almış olduğum bir kademe, gerekse 2006 yılında Devlet memurlarına verilen 1 (bir) derece düştüğümde şu anda bulunduğum 8 inci derecenin 3 üncü kademesinden daha aşağıda olduğumu düşünmekteyim. İş yerime verdiğim dilekçeme cevaben derecemde bir yanlışlık olmadığını emsale girdiğimi söylediler. Mümkünse bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin A bendinin12 fıkrasının d alt bendinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." denilmektedir.

Bu hüküm çerçevesinde, yapılacak intibak işleminde her şeyden önce memuriyete giriş öğrenimi esas alınmaktadır. Sorunuzdan memuriyete giriş öğreniminizin ortaokul olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle emsaliniz kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, ortaokulu bitirdikten sora eğitime ara vermemiş, eğitime devam etmiş ve lise eğitimini normal süresi süresi içinde bitirmiş ve memuriyete girmiş kişi kabul edilerek tespit edilmektedir. Bu tespitten sonra memuriyette başarılı geçen ve geçmiş sayılan tüm hizmetleriniz her yılı bir kademe her 3 yılı bir derece verilmek suretiyle değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucunda kazanılmış hak aylık derece ve kademeniz emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi geçmesi halinde fazla olan kısım kabul edilmemektedir.

İntibak işlemleri de uygulama birliğinin temini maksadı ile 45, 85, 95, 105, 113, 142 seri no?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Memuriyette iken öğrenim durumu birden fazla değişen memurların emsal tespitinde memuriyete ilk girişteki öğrenimleri esas alınmak suretiyle emsal tespiti yapılacaktır.

Tebliğler uyarınca; emsalin mezuniyet tarihileri Emsalin mezuniyet tarihi;

1- Orta Öğretimde 30 Haziran

2- Yüksek Öğretimde 31 Temmuz olarak kabul edilmektedir.

0rta öğretim 2005?2006 eğitim yılından itibaren 4 yıla çıkartılmıştır. Daha önce orta öğretimin normal süresi 3 yıldır.

İlgilinin ayrıca Özel Kanunlar ve özel hükümler uyarınca kazanılmış olunan derece ve kademeler

a) 2182 sayılı Kanun, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya 5289 sayılı Kanun

b) 657 Sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca kademe ilerlemesinden faydalanması

c) 657 Sayılı Kanunun 72 üncü maddesi uyarınca kademe ilerlemesinden faydalanması

d) 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A bendinin 4 üncü fıkrası, 6 fıkrasının b bendi 7 inci fıkrasının a ve b bentleri 8 inci fıkrasının c bendi ve 12 inci fıkrası hükümlerinden faydalanıp faydalanmadığı tespit edilmek suretiyle derece kademesine ilave edilmektedir.

Emsal Nedir, İntibak Nasıl Yapılır?

İntibak işlemlerinde mali haklara ne zamandan itibaren hak kazanılır?

Yukarıda yer verilen hüküm ve daha önce yayımlanmış yazılarımız çerçevesinde;

1- 1999 yılında ortaokul mezunu olarak hizmetli kadrosunda memuriyete başlayan devlet memuru liseyi bitirmesi halinde eğitime ara vermeden liseyi bitiren kişi olan emsali alınarak intibakı yapılmaktadır.

2- lise mezunları 13 derecenin 3 üncü kademesinden memuriyete başlamaktadır.

3- Her 3 yıllık memuriyet hizmeti için 1 derece ve artan yıllar için bir kademe verilmek suretiyle kişinin derecesi bulunmaktadır emsalin derece ve kademesi geçilmiş olması halinde kişi emsalin derecesi esas alınmak suretiyle değerlendirilmektedir.

4-İlgilinin 31/07/2011 tarihi itibariyle 11 yıl 9 ay 20 gün memuriyet hizmeti bulunmaktadır.

5-Aşağıda tespit edilen tablodaki derece ve kademeye özel hükümler ile elde etmiş olduğunuz derece ve kademeleri ilave edere kazanılmış hak aylık derece ve kademenizi tespit etmenizin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

6-Özel sektörde sigortalı çalışmış olduğunuz hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilmesi için ise 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin c bendi fıkrası hükümlerine bakılması gerekir. Bu hükümlere uygun hizmetiniz olmaması halinde ise kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Memurun orta okulu bitirme tarihi: 1997

Memurun liseyi bitirme tarihi : 2008

Emsal ortaokulu 1997 yılında bitiren emsali eğitime devam etmiş ve 31 Temmuz 2000 yılında lise diploması almaya hak kazanarak 13 /3 göreve başlayan kişidir.

EMSAL UYGULAMASINI GÖSTERİR TABLO

Emsal Emsalin Derece/Kademe Memur Derece kademesi Hizmet süresi
31 Temmuz 2000 13/3 13/3  
31 Temmuz 2003 12/3 12/3 3 yıl
31 Temmuz 2006 11/3 11/3 3 yıl
31 Temmuz 2009 10/3 10/3 3 yıl
31 Temmuz 2011 9/2 9/2 2 yıl
      Toplam 11 yıl 9 ay 20 gün kıdemi bulunmaktadır
Bu soru 24,838 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam