Yüksek lisans yapan sağlık personelinin maaşı değişir mi?

13/04/2013 16:53:00
Yazdır

Soru

Kolay gelsin. Bir şey öğrenmek istiyorum. Sağlık kurumları işletmeciliğinde yüksek lisans yapıyorum. Sağlık bilimleri fakültesi mezunu olduğum için üst öğrenim sayılıyor diye biliyorum. Bitirdikten sonra bir kademe ilerlemesi oluyormuş ama ben zaten temmuzda birinci dereceye düşeceğim. Üst öğrenim sayılıyorsa eğer ne kadar maaş artışı olur diye merak ettik arkadaşlarla. Zahmet olmazsa bilgilendirirseniz sevinirim. Yaklaşık da olabilir.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinin Ortak Hükümler başlıklı bölümümün A bendinin 9 uncu alt bendinde "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Söz konusu hüküm ile en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü master veya yüksek lisan eğitimi yapan devlet memurlarına eğitimin bölümüne bakılmaksızın 1 kademe verilmesi gerekmektedir.
657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge cetvelinde kademeler arasında 60 puanlık fark bulunmaktadır.

1 İNCİ DERECENİN
1 inci kademesi göstergesi 1320
2 nci kademesi göstergesi 1380
3 üncü kademesi göstergesi 1440
4 üncü kademesi göstergesi 1500

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1- Birinci dereceye yükselmeniz sebebiyle ek göstergenizde bir değişiklik olmaz. Ek gösterge kadro unvanı esas alınarak değişmektedir.
2-Yüksek lisans eğitiminiz sebebiyle göstergeniz 60 puan değişecektir ve 2013 ocak aylık katsayı 0,073837 katsayı ile çarpılması sonucunda 4,43TL bir miktar bulunur ve bundan da gelir vergisi ve emekli keseneği kesileceğini unutmayınız.
Maliye'den 2013 yılı maaş genelgesi
3- Özel hizmet tazminatında ise bir değişiklik olmayacağı değerlendirilmektedir
Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi yayımlandı

Bu soru 26,926 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?