Eşi kamu personeli olmayan sözleşmeli sağlık personelinin (4/B), eş durumu tayini mümkün müdür?

14/11/2016 21:26:00
Yazdır

Soru

Merhaba Eşim; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2016/7) ile Tablo 1B de yer alan, Ücretleri Kurumların Döner Sermaye Gelirlerinden Karşılanmak Suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesine Göre Atama Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar (Ortaöğretim Mezunları İçin) kapsamında İstanbul Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine EBE olarak atandı.

Ben 8 yıldır başka bir ilde özel sektörde çalışıyorum. Yaklaşık son 3 yıldır aynı firma üzerinden SGK primim ödenmektedir. Eş durumundan tayini hakkında bilgi almak istiyorum. Eşim sözleşmeli personel ve bende özel sektörde çalıştığım için eş durumundan tayin hakkı var mıdır? Varsa atandığı kurumda minumum ne kadar çalışması gerekiyor . İlginiz ve cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendinde sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmiş olup, anılan maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esaslarının "Kurum içi yer değişikliği" başlıklı ek 3. maddesinde "Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir." denilmektir. Ancak konu hakkında sözleşmeli sağlık personeli açısından özel düzenleme 663 sayılı Kanunda yapılmıştır.

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 45/A maddesinin birinci fıkrasında "Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir." hükmü, üçüncü ve dördüncü fıkralarında "Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz." hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak artık sözleşmeli (4/B) sağlık personelinin eş durumundan yer değişikliği konusunda 663 sayılı KHK'nin 45/A maddesindeki özel düzenleme uygulanmalıdır. Buna göre,

1-Genel kural olarak, sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacak, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli sağlık personelinin eşi bu personele tabi olacaktır.

2- Ancak, sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilecektir.

Sonuç olarak, eşi kamu personeli olmayan sözleşmeli sağlık personelinin (4/B), eş durumuna bağlı yer değişikliği yapamayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 20,374 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam