İntibak işlemi ile memurun derece ve kademesi düşürülebilir mi?

29/05/2013 00:25:00
Yazdır

Soru

Merhabalar benim kademe derece yükseltme intibakı ile ilgili bir sorum olacaktı, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak çalışıyorum. 23-02-2005/23-05-2006 askerlik tarihim (15 ay) 31-05-2010 tarihinde ön lisan mezunu oldum (2002-2004 tarihlerinde de başka bir üniversiteden önlisan diplomam vardır) 27-05-2011 tarihinde ön lisans olarak memuriyete başladım. 11-02-2013 tarihinde ise lisans mezunu oldum (ön lisans tan mezun olunca aynı yıl dgs ile lisansa başladım) 10/2 derece ve kademeden göreve başladım (2011 görev başlangıç tarihim) ve 2 hafta öncesine kadar yani lisans diplomasını vermeden önce ön lisans olarak derece kademem 9/2 ye kadar yükseldi, fakat lisans diplomamı verince bana gönderdikleri yazıda derece kadememi 9/1 düşürdüler, bu doğru mudur ne yapmam gereklidir? Yardımınızı beklemekteyim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin A bendinin12 fıkrasının d alt bendinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." denilmektedir.

Bu hüküm çerçevesinde, yapılacak intibak işleminde her şeyden önce memuriyete giriş öğrenimi esas alınmaktadır. Sorunuzdan memuriyete giriş öğreniminizin ortaokul olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle emsaliniz kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, ortaokulu bitirdikten sora eğitime ara vermemiş, eğitime devam etmiş ve lise eğitimini normal süresi süresi içinde bitirmiş ve memuriyete girmiş kişi kabul edilerek tespit edilmektedir. Bu tespitten sonra memuriyette başarılı geçen ve geçmiş sayılan tüm hizmetleriniz her yılı bir kademe her 3 yılı bir derece verilmek suretiyle değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucunda kazanılmış hak aylık derece ve kademeniz emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi geçmesi halinde fazla olan kısım kabul edilmemektedir.

İntibak işlemleri de uygulama birliğinin temini mahsadı ile 45, 85, 95, 105, 113, 142 seri no?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Memuriyette iken öğrenim durumu birden fazla değişen memurların emsal tespitinde memuriyete ilk girişteki öğrenimleri esas alınmak suretiyle emsal tespiti yapılacaktır.

Tebliğler uyarınca; emsalin mezuniyet tarihileri Emsalin mezuniyet tarihi;

1- Orta Öğretimde 30 Haziran

2- Yüksek Öğretimde 31 Temmuz olarak kabul edilmektedir.

Orta öğretim 2005?2006 eğitim yılından itibaren 4 yıla çıkartılmıştır. Daha önce orta öğretimin normal süresi 3 yıldır.

İlgilinin ayrıca Özel Kanunlar ve özel hükümler uyarınca kazanılmış olunan derece ve kademeler

a) 2182 sayılı Kanun, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya 5289 sayılı Kanun

b) 657 Sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca kademe ilerlemesinden faydalanması

c) 657 Sayılı Kanunun 72 üncü maddesi uyarınca kademe ilerlemesinden faydalanması

d) 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A bendinin 4 üncü fıkrası, 6 fıkrasının b bendi 7 inci fıkrasının a ve b bentleri 8 inci fıkrasının c bendi ve 12 inci fıkrası hükümlerinden faydalanıp faydalanmadığı tespit edilmek suretiyle derece kademesine ilave edilmektedir.

Emsal Nedir, İntibak Nasıl Yapılır?

İntibak işlemlerinde mali haklara ne zamandan itibaren hak kazanılır?

Ancak intibak işlemi Devlet memurnun kazanılmış hak aylık derce ve kademesini bulunduğu derece ve kademenin altına düşürülmesinin gerektirmez. Kişinin emsalinin altında olması halinde kişiye bir kazanım sağlar. Kişi çalışması sonucunda elde ettiği müktesep derece kademe intibak sonucunda belirlenen dereceden yüksek olması halinde kişi bulunduğu derece ve kademede yüksek öğrenimli olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

İntibak sonucu derecesinin düşük belirlenmesi halinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin geri çekilmemesi hakkında Devlet Personel Başkanlığının görüşü

Yukarıda yer verilen hüküm ve daha önce yayımlanmış yazılarımız çerçevesinde;

1- İntibak işleminin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmassı gerekmektedir.

2- İntibak sonucunda belirlenen aylık derece ve kademesinin, intibak işleminden önceki müktesep hak aylık derece ve kademesinden aşağıda olması halinde ilgilinin bulunduğu kazanılmış hak aylık derece kademesinin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

3- Söz konusu Devlet Personel Başkanığı görüşü çerçevesinde konunun yeniden değerlendirilmesi veya Devlet Personel Başkanlığından görüş alınması yönünde İdareye müracaatta bulunun idarenin hatalı eylem ve işleminden sarfı nazar etmesi mümkündür.

Bu soru 14,875 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam