Fotokopi belgeyi hangi idare onaylamalı?

08/06/2013 15:15:00
Yazdır

Soru

İyi çalışmalar,
aşağıdaki soru genel itibariyle birçok kişiyi ilgilendirmektedir. Mevzuattaki yerini bulamadım.
Şimdiden ilgi ve alakanıza teşekkür ederim.
Soru: Aslı gibidir onayını illa o belgeyi düzenleyen kurum mu yapmak zorundadır, yoksa belgeyi isteyen kurum aslını görüp te kendisi de yapabilir mi?

Cevap

Bürokrasinin azaltılması yönünde son yıllarda büyük çalışmalar yapılmış bu bağlamda birçok yönetmelik ve diğer mevzuatta değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin amacı vatandaşa yüklenen yükümlülüklerin en aza indirilmesidir.
Kamu hizmetlerinden faydalanacak olanlara yüklenilen külfetlerin azaltılması amacıyla 29/06/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" 03/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Anılan Yönetmeliğin "Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar" başlıklı 8 inci maddesinde "(1) İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemelerinde aşağıdaki ölçütleri esas alır:
a) Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır.
b) Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.
c) İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir.
ç) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.
d) İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
e) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.
f) Başvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hâllerde, formda adlî sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hâllerde en geç üç işgünü içinde verir.
g) Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlâk ibarelere yer verilmez.
ğ) Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır.
" denilmektedir.


Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik

Üniversite Mezunları Arasından Polis Alınma Şartları 1
Üniversite mezunlarının polis olarak alınmasında yer alan not tam yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığı görülmektedir.
"NOT: Belgelerin aslı başvuru sırasında görevliye ibraz edilir. Adaylardan alınan belge fotokopileri görevli tarafından asıllarıyla karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir."

Kamuda 421 belge ve işlem kaldırıldı; devlet 1 milyar tasarruf edecek

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevini yapmıyor

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin "d) İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir." hükmü uyarınca belgeyi isteyen (talep eden) idarenin belgenin aslını kontrol ettikten sonra ilgili görevli tarafından belirtilen şekilde onaylanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu soru 38,637 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.