DMK mühendis alımlarında öncelik sırası var mı?

18/11/2015 00:29:00
Yazdır

Soru

Kamu kurumlarında mevcut personelin unvan değişikliği ile mühendis kadrosuna geçirilmesi mi yoksa kpss ile mühendis alımı öncelikli, bilgi vermenizi istiyorum.

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun kadroların tespiti başlıklı 33 üncü maddesinin 1 ve 2 inci fıkralarında "Kadrosuz memur çalıştırılamaz.
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz."
denilmektedir.

Mezkur hüküm uyarınca 13/12/1983 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro Ve Usul Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14/12/1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memur(mühendis) ihtiyacının nasıl karşılanacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Kamu kurumları mühendis ihtiyaçlarını;
-Açıktan(KPSS alımlarından) 50 nci md.
-İstifa sonrası dönüşten 92 nci md.
-Naklen(başka kurumlardan) 74 üncü md.
-Unvan değişikliği sınavı ile kurum içinden 3 üncü Md.
-Vekaleten(kurumdan, kurum dışından veya açıktan) 86 ncı md.

karşılamaları mümkün bulunmaktadır.

Kurum amirleri hizmet gerekleri kamu yararı mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde personeli söz konusu tedarik usullerinden biri ile karşılamaları yönünde karar vereceklerdir.

Sözkonusu alım usullerinin bir öncelik sırasına mevzuatımızda yer verilmemiştir.

Öncelik sırasını hizmetin durumuna bakarak idarenin takdir etmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu soru 6,355 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?