Ağız dalaşı sonucunda nasıl işlem yapılması gerekir?

03/08/2016 00:05:00
Yazdır

Soru


Şube müdürü, şef ve memur arasında hakaret içeren ağız dalaşı yaşanmış olması halinde söz konusu personeller hakkında nasıl işlem tesis edilebilir?
Özür dilenmiş olması neticeyi değiştirir mi?
Şikayet olmadan disiplin işlemi yapılabilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 124-136 maddelerinde disiplin hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkür 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde "Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır." bu bendin (l) alt bendinde de "Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek," hükmü bulunmaktadır.

Memurların fiil ve halleri esas itibariyle bireysel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Amir ve memura yapılan hakaret tasvip edilecek durum olmamakla beraber disiplin soruşturmasına konu olması halinde karşılıklı muhakkik tarafından hafifletici sebep olarak değerlendirilebilir.

Bu tür işlem şikayet konusu olmadan disipline konu olmayacağını değerlendirmekteyim.

Yukarı yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
1-İş arkadaşına ve ya amirine hakaret eden devlet memurunun 657 sayılı DMK 125 inci maddesinin mezkür hükümleri uyarınca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmesi gerekir.

2-Hakaret ilişkin bir şikayet olmadan disiplin soruşturmasına konu olamaz.

3-konunun karşılıklılık ve yönetim zafiyeti içermesi esas alındığında hafifletici sebep olduğu değerlendirilmektedir.

Bu soru 13,213 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?