TODAİE'de eğitim gören memurlara harcırah ödenir mi?

24/12/2016 22:46:00
Yazdır

Soru

Merhabalar,

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans yapmaktayım. Kurumumdan ücretli izinli sayıldım. Kurumum Ankara ili Çankaya ilçesinde. TODAİE'de Ankara ili Çankaya ilçesinde. Bilindiği üzere TODAİE'de Yüksek Lisans eğitimi gören memurlar, izinli sayıldıkları süre zarfında harcırah talep edebiliyorlar. Acaba 6245 sayılı sayılı Harcırah Kanunu'na göre Geçici Görev Gündeliği ve Harcırah talep edebilir miyim?

Cevap

7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 15. maddesinde "Amme İdaresi Enstitüsünün giriş müsabakasına katılabilmek için üniversite veya yüksek okul mazunu olmak şarttır. Bu şartı haiz bulunan kimseler arasından, idare heyetinin tesbit edeceği esaslar dairesinde yapılacak müsabaka imtihanını kazananlar Türkiye ve Orta Doğu Amme Enstitüsüne devam edebilirler. Yukardaki evsafı haiz olup da Devlet dairelerinde, mahalli idarelerde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlardan müsabaka imtihanını kazananlara tahsil süresince izin verilir. Bu kimseler bütün özlük haklarından faydalanmakta, maaş ve ödeneklerini kendilerine izin veren daire, müessese ve teşekküllerden almakta devam ederler.." hükmü bulunmaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik" başlıklı 37. maddesinde "Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir." hükmü, 42. maddesinde "Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir." hükmü bulunmaktadır.

Bu düzenlemeler ve Danıştay Kararları (E:1986/1174, K:1987/843; E:2014/7811,K:2015/6394; E:1995/11, K:1997/2) ile Maliye Bakanlığı görüşlerine göre (aksi yönde Sayıştay Temyiz Kurulu kararı bulunmakla birlikte), TODAİE'de eğitim hakkı kazanan ve kurumunca eğitim süresince izinli sayılarak, memuriyet mahalli dışına gönderilen memurlara harcırah ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Memuriyet mahalli tanımı ise; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "memuriyet mahalli" tanımındaki değişikliğe istinaden 39 seri nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde "Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla;

1. Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,

2. İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,

3. Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,

memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir." olarak açıklanmıştır.

Sonuçta, TODAİE'de eğitim hakkı kazanan ve kurumunca eğitim süresince izinli sayılarak memuriyet mahalli dışına gönderilen memurlara geçici görev gündeliği ödenmektedir.

Sorunuza gelince, TODAİE'de gördüğünüz eğitim sizin açınızdan asıl görevli bulunduğunuz ilçe belediyesi sınırları içinde (yani memuriyet mahallinde) bir eğitim sayılacağından, harcırah ödemesinden yararlanamayacağınızı düşünüyoruz.

Bu soru 7,449 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam