Memur emekli olduğunda, özel şirkette çalışabilir mi?

27/12/2016 08:50:00
Yazdır

Soru

Merhaba. Emekli olmama az bir sure kaldi. Emekli olduktan sonra ayni gorevime sirket uzerinde gozukerek, maasimi sirketten alarak, isci konumunda devam edebilirmiyim?

İşçi veya memur, emekli olduktan sonra aylıkları kesilmeden nasıl çalışabilir? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Cevap

Kısa Bilgiler;

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü 2005 yılından itibaren emeklilerin yeniden istihdamlarında izlenecek usulleri belirlemiştir.

Bunlar;

Emekli işçi veya memurun kamu kurumlarında yeniden istihdamı mümkün olmamaktadır.

Yeniden istihdamda sadece, Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç tutulmuştur.

Yine, emekli işçi veya memurun aylıkları kesilmeksizin, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Bu kurallar, emeklinin kamu kurumlarında yeniden istihdamı ile ilgilidir. Özel şirketlerde istihdam edilmesiyle ilgili bir kanun hükmü değildir. Şirketin kesinlikle Kamu kurumlarıyla sermaye payı olarak, Devletten bir yardım alma şeklinde bir bağının da olmaması gerekir.

Şayet, emekli kamu kurumlarında Taşeron yani alt işveren olarak adlandırılan ŞİRKET bünyesinde çalışması halinde emekli aylıkları kesilmemektedir. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı açısından bir miktar Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir, bu kesinti de emekli aylığından olmaz.

Sonuç itibariyle; emekli olduktan sonra aynı görevinize ÖZEL ŞİRKET üzerine kayıtlı olarak devam etmenizde bir sakınca olmadığını değerlendirmekteyiz.

Bu soru 23,272 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?