Memurlar, OHAL'de aylıksız izin (108/E) kullanabilir mi?

28/12/2016 21:18:00
Yazdır

Soru

Merhabalar 15 yıllık Devlet memuruyum. Şubat sonunda 6 ay ücretsiz izin almak istiyorum. OHAL devam ederse bu hakkımı kullanabilir miyim? Yoksa izin vermeyebilirler mi? Kanunu okudum ama anlayamadım. Açık bilgi verirseniz çok sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 72. maddesi zorunlu yer değiştirmeye tabi memurların (öğretmen, polis, tabip, orman muhafaza memurları gibi) hizmet bölgeleri arasındaki atamalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, OHAL tüm yurt genelinde ilan edilmiştir.

Sonuç olarak, 657 sayılı Kanunun 72. maddesine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurlar, OHAL süresince aynı Kanunun 108/E maddesindeki aylıksız izni talep edememektedir.

Sorunuz açısından, 72. madde kapsamında zorunlu yer değiştirmeye tabi bir görevde bulunmamanız halinde 657 sayılı Kanunun 108/E maddesinde yer alan aylıksız izinden faydalanabileceğinizi düşünüyoruz. Ancak burada izni kullandırıp kullandırmama konusunda kurumunuzun takdir yetkisi bulunmaktadır.

Bu soru 8,532 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?