İzin devri, belediye tam zamanlı sözleşmeli personelini kapsıyor mu?

12/03/2017 15:06:00
Yazdır

Soru

Merhabalar;

Sitenizden "399'a tabi personeli kapsayan yıllık izin düzenlemesi yürürlüğe girdi" başlıkta yayınlamış olduğunuz konu, 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personeli de kapsıyor mu?

Saygılarımla...

Cevap

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe giren kanunla, 399'a tabi personelin yıllık izinlerinde düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

"Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer."

Bu düzenlemeye göre, 399'a tabi sözleşmeli personelin yıllık izinleri, memurlarda olduğu gibi gelecek yıla aktarılabilecektir.

Diğer taraftan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü fıkrasında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmiştir. Bu maddede, "Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Hükme göre, 5939 sayılı Kanunun 49/3 e göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında, 5393 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun 4/B fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanmaktadır.

4/B sözleşmeli personelin izinleri, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da düzenlenmiştir. Esaslarda yıllık izne ilişkin olarak yer alan düzenleme şu şekildedir:

"217 sayılı KHK'nin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir."

Bu esaslarda bir değişiklik yapılmadığı sürece, başka bir kanunda yapılan düzenlemenin 4/B'li personel için, dolayısıyla da 5393 sayılı Kanunun 49/3'e tabi sözleşmeli personel için uygulanması mümkün olmayacaktır.

Sonuçta, 399'a tabi sözleşmeli personelin yıllık izinlerinde yapılan düzenlemenin, 5393 sayılı Kanunun 49/3'e tabi sözleşmeli personeli kapsamadığını düşünüyoruz.

Bu soru 3,868 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?