36/A-2 ve 4. bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin birden fazla uygulanması mümkün müdür?

29/04/2017 14:08:00
Yazdır

Soru

Yüksekokul mezunu olan ve 657 sayılı DMK'nın 36/A - 4 maddesi gereğince 1 dereceden yararlanan Teknisyen, daha sonra mühendislik bitirmesi sebebiyle aynı kanunun 36/A - 2 maddesi gereğince ek bir derece daha alabilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesinde "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," hükmü 36/A-4 maddesinde "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," hükmü bulunmaktadır.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No 142) ise "6- Devlet memurlarının görev yapmakta oldukları yerin özelliği, başarıları ve niteliklerinde değişiklik meydana getiren eğitimleri nedeniyle yararlanmış oldukları derece ve kademelerinin üst öğrenimi bitirmeleri halinde ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

36/A-12/d bendinde belirtilen emsalin ulaştığı derece ve kademeyi geçmemek üzere tespit edilen derece ve kademeler üzerine intibaktan evvel yararlanılan;

- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi gereğince 6 yıllık sicil notunun 90 veya daha yukarı olması sebebiyle başarısı dikkate alınarak yararlandığı 1 kademe ilerlemesi, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde mecburi olarak sürekli görevle fiilen çalışılarak başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında görev mahallinin özelliği dikkate alınarak ayrıca verilen 1 kademe ilerlemesi,

- 36/A maddesinin 4, 6/b, 7/a,b, 8/c ve 12/a,b bentleri gereğince niteliklerinde değişiklik meydana getiren eğitimleri nedeniyle yararlandıkları derece yükselmesi veya kademe ilerlemesi,

görev unvanı ve öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla ilave edilecek ancak anılan maddenin 2, 3, 4 ve inci bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin bir defadan fazla uygulanması ise mümkün olmayacaktır. " hükmü bulunmaktadır.

Hüküm ve tebliğ birlikte değerlendirildiğinde 36/A - 4 maddesine göre 1 dereceden yararlanan teknisyenin, daha sonra mühendislik bitirmesi sebebiyle 36/A - 2 maddesi gereğince ek bir derece daha almasının mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 14,794 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam