İhraç sonrası emekli olan, ancak KHK ile iade olana memura dair işlemler

01/05/2017 12:08:00
Yazdır

Soru

Diyanet işleri Başkanlığa bağlı... ilçesinde müezzin olarak çalışmakta iken 09.08.2016 tarihinde açığa alındım. 01.09.2016 tarihli 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldım. Bu arada ihraçtan sonra emeklilik talebinde bulundum ve Aralık 2016 da SGK emeklisi olarak maaş almaya başladım fakat ikramiyem ödenmedi. 29.03.2017 tarihli 688 sayılı KHK ile göreve iade edildim. 31.03.2017 tarihinde göreve başlamak için ... müftülüğüne başvurduğumda emekli olduğum için göreve başlatmadılar. Müftülükte görevli memurla beraber ... SGK merkezine giderek durumumu anlattığımızda bize; emeklilik işlemlerinin durdurularak, göreve tekrar başlatılacağımı, 03.04.2017 de yaş haddinden resen emekliliğe sevk edileceğimi söyledi. Açıkta kaldığım süredeki maaş farkı, ihraç olunan süredeki alınamayan maaşların, emekli maaşı kesilmeden farklarının ödeneceğini belirti. Ödenmeyen ikramiyem, maaş farklarım dahil tüm mali ve sosyal haklarım ne zaman nasıl ödenecek. SGK emeklisiydim kamu emeklisi olarak mı emekli olacağım. DİB 11.04.2017 tarihli yazısında emekli olduğumdan dolayı göreve başlatmadı. 31.03.2017 tarihinde SGK kamugörevlileri emeklilik daire başkanlığına konu ile ilgili dilekçe gönderdim. Konu ile ilgili bimere 01.04.2017 tarihinde 1700480439 nolu başvurum var.Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap

Açığa alınan, daha sonra görevinden ihraç edilen memur emekli olduktan sonra göreve iade kararı çıkarsa nasıl bir işlem yapılır/yapılması gerekir? Sorunuz özelinde konuyu 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bağlamında değerlendirmekteyiz.

Konu ile ilgili olarak genel değerlendirmelerimiz;

1- İhraç edilen memur Hizmet + Yaş = Emeklilik koşulunu taşıyorsa emeklilik müracaatında bulunabilmektedir. Bu halde, Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli aylığı bağlanmaktadır.

2- İhraç edilen memurun memurluk hizmetleri dışında sigortalı veya bağ-kurlu hizmetleri olduğunda memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmemektedir. Bu konuda sitemizde detaylı açıklamalarımız mevcut olup ziyaret edilebilir.

3- Emekli memurların tekrardan memurluğa başlamaları 5335 sayılı Kanun kuralları gereği mümkün olmamaktadır. Bu konularda da sitemizde detaylı açıklamalarımız mevcut olup ziyaret edilebilir.

4- Emekli memurlar tekrardan memurluğa başlatılmamakla beraber, ihraç edilen memur emekli olsa dahi yeniden memurluğa iade kararı çıktığında Kurumunca görevine iadesinin yapılması ve emekli işlemlerinin durdurulması gerekmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan 81 Nolu ve 81 Nolu Genelgeye Ek olarak yayımlanan Devlet Memurları Genel Tebliğleri ile yapılan açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalarda, göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine göreve döndürülenlerin, dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

5- Memurların azami görev yapacakları yaş haddi 65 yaşını tamamladıkları tarih olduğundan, bu yaş tarihini geçiren memurun göreve iadesi mümkün olmaz.

6- - Kurumunuzca, göreve iade kararı gereği size memurluktan uzak kaldığınız süreye ait tüm özlük haklarının ödenmesi gerektiğini,

- Memurluk hizmet sürenize memurluktan uzak kaldığınız sürenin de hizmet olarak eklenmesi gerektiğini,

- Emekli işlemlerinizin yenilenerek hizmet sürelerinizin emeklilik hizmet süresine eklenmesi gerektiğini,

- 03/04/2017 tarihinde 65 yaşınızı dolduracağınızı belirtmiş olmanız nedeniyle emeklilik işlemlerinizin istek üzerine emeklilik şeklinde değil Yaş Haddinden Emeklilik şeklinde yenilenmesi gerektiğini,

- Memurluk sürenize ödenmeyen emeklilik ikramiyesinin ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

7- Yaş haddinden emeklilik istekle emeklilikten avantajlıdır. Yaş haddinden emekli olanlar emekli olduktan sonraki ilk memur maaş katsayısı arttığında, artan oran artışı kadar emekli ikramiyesi farkı alabilmektedirler. Bu konuda sitemizde açıklamalar mevcut olup ziyaret edilebilir.

8- SGK emeklisi veya Kamu Emeklisi şeklinde bir ayrım yoktur. Açıkta iken de olsa memurluk sırasında da olsa emekli olan kişiler memur emeklisi olurlar, bir fark olmaz. Bu konuda lehe veya aleyhe bir durumun ortaya çıkmayacağını değerlendirmekteyiz.

9- Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Ancak durumunuz hakkında işlem yapacak kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurumunuzdur. Bu kurumların yapacağı işlem neticesini beklemenizi tavsiye edebiliriz.

Bu soru 25,949 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
Bu ankete daha önce oy kullandınız.