Hizmetlerin Birleşmesi nedir? Nasıl işlem Yapılır?

13/06/2017 21:16:00
Yazdır

Soru

Hizmetlerin Birleşmesi nedir? Nasıl işlem Yapılır?

Cevap

Hizmetlerin Birleşmesi nedir? Nasıl işlem Yapılır?

SSK'lı/Bağ-Kurlu ve Memurluk hizmetleri olanlara hangi statüden emekli aylıkları bağlanmaktadır.

Farklı statülerde çalışanların hizmetlerinin toplanarak emekli olacakları statünün belirlenmesini sağlayan 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 1983 yılından bu yana yürürlükte olup, bu sistemi yürütecek kuralları içerir.

Bu kurallar 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı/bağ-kurlu/memur olarak çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanır.

Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar hakkında bu kurallar uygulanmaz, bu kuralların yerini bu tarihten sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu alarak Madde 53 hükmündeki kurallar uygulanacaktır.

1) 2829 sayılı Kanun kuralları (1/10/2008 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar);

A) Emekli olacaklar hakkında hangi statü üzerinden aylık bağlanmasında, çalışma sürelerinin son 7 yıl yıllık çalışılan süreleri esas alınır. Çalışılan sürelerin son 7 yıl içerisindeki ağırlığına bakılır. Hangi statüde daha fazla çalışma varsa o çalışma statüsü esas alınarak aylık bağlanır. Yani son 7 yıllık çalışma süresinin 1260 gün ve daha fazla olan statü tespit edilir.

Örnek: 1/10/1995 - 1/10/2016 arasında SSK.lı çalışan bir kişi, 1/11/2016 tarihinde memur statüsünde göreve başlarsa, bu kişinin memur statüsünde emekli aylığı bağlanması için 1/11/2016 tarihinden itibaren en az 3 yıl 6 ay ve daha fazla memur olarak çalışması lazımdır. Yok çalışmadan emekli olmak isterse memur olarak çalışma süresi 3 yıl 6 aydan az olacağı, 3 yıl 6 ay ve daha fazla çalışma süresi işçilik olacağı için işçi olarak emekli olmak durumunda kalacaktır.

Örnek: 1/10/1995 - 1/10/2015 arasında MEMUR olarak çalışan bir kişi, 1/12/2015 tarihinde İŞÇİ olarak çalışmaya başlayıp, bu çalışmasını 3 yıl 6 ay ve daha fazla sürdürürse İŞÇİ statüsünde emekli aylığı kazanılmış hakkı olur, Şayet 3 yıl 6 aydan daha az çalışıp aylık bağlanması müracaatında bulunursa MEMUR olarak emekli aylığı kazanılmış hakkı olur.

B) Çalışan kişinin son 7 yıllık çalışma şeklinde geçen süreler eşit olması halinde ise son durumu esas alınarak emekli aylığı kazanılmış hakkı olacaktır.

Örnek : 23 yıl Memur olarak çalışmış kişi, daha sonra 3 yıl 6 ay işçi olarak çalışırsa İŞÇİ olarak emekli aylığı kazanılmış hakkı olur. Şayet 3 yıl 6 ay değilde 3 yıl 5 ay 29 gün veya daha az çalışırsa MEMUR olarak emekli aylığı kazanılmış hakkı olur.

C) Son 7 yıllık çalışma sürelerinin fazlalığına bakılmadan aylık bağlanma statülerinin belirlenmesi;

- Çalışan kişi şayet görevinden malullük nedeniyle,

- Ölüm nedeniyle,

- 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden zorunlu emekli olma nedeniyle görevlerinden ayrılmış iseler

- Veya süreleri Kanunla belirlenen görevlere atanma veya seçilmiş iseler

- Veya bağlı oldukları kurumun kanunlarla değiştirilmesi olmuşsa,

bu hallerin oluştuğu tarihte hangi statüde iseler o statüye tabi olarak emeklilik mevzuatı uygulanmaktadır.

Örnek: 24 yıl sigortalı, 2 yıl da memur olarak çalışmakta iken malul duruma düşen bir kişiye MEMUR statüsünde aylık bağlanır. Memur olarak 1260 gün çalışma süresi aranmaz.

2) 5510 sayılı Kanun kuralları (1/10/2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar);

A) 2829 sayılı Kanun kurallarından farklıdır. Bu kanunda son 7 yıllık hizmetlerin fazlalığı hesap edilmemektedir. Bu kanundaki kural tüm çalışma süresi içinde hangi statüde fazla çalışılmış ise o statü dikkate alınarak emekli aylığı bağlanması işleminin yapılması gerekmektedir.

Örnek: 1/12/2010 tarihinde göreve başlamış bir Memur, bu görevini 23 yıl yapmış olsun, 1/12/2033 tarihinde görevinden ayrılıp İşçi olarak da 3 yıl çalışsın. Son 7 yıl hizmetlerin fazlalığına bakılmayacağından bu kişi her durumda MEMUR olarak emekli aylığını kazanmış olacaktır. İŞÇİ olarak emekli aylığını kazanabilmesi bu kişi için mümkün olamayacaktır. İşçi olarak emekli aylığını kazanabilmesi için 23 yıldan daha fazla işçi olarak çalışması gerekecektir.

Örnek: 1/1/2013 tarihinde başlamış olduğu işçilik hizmetini 24 yıl yapan kişi, daha sonra 1 yıl memurluk yapmış olsun, Bu memur emekli aylığı bağlanması talebinde bulunması halinde yine son 7 yıl hizmetlerin fazlalığına bakılmayacağından bu kişi her durumda İŞÇ olarak emekli aylığını kazanmış olacaktır. MEMUR olarak emekli aylığını kazanabilmesi bu kişi için mümkün olamayacaktır. Memur olarak emekli aylığını kazanabilmesi için 24 yıldan daha fazla memur olarak çalışması gerekecektir.

B) 2829 sayılı Kanunla aynı olan kurallar;

Son 7 yıllık çalışma sürelerinin fazlalığına bakılmadan aylık bağlanma statülerinin belirlenmesi;

- Çalışan kişi şayet görevinden malullük nedeniyle,

- Ölüm nedeniyle,

- 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden zorunlu emekli olma nedeniyle görevlerinden ayrılmış iseler

- Veya süreleri Kanunla belirlenen görevlere atanma veya seçilmiş iseler

- Veya bağlı oldukları kurumun kanunlarla değiştirilmesi olmuşsa,

bu hallerin oluştuğu tarihte hangi statüde iseler o statüye tabi olarak emeklilik mevzuatı uygulanmaktadır.

Örnek: 24 yıl sigortalı, 2 yıl da memur olarak çalışmakta iken malul duruma düşen bir kişiye MEMUR statüsünde aylık bağlanır. Memur olarak 1260 gün çalışma süresi aranmaz.

Kısa Notlar:

- 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun yaş, hizmet, aylık bağlanması sistemine dair hükümleri uygulanır. Bu sürelere Yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetler de sayılmaktadır.

- 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olmayanlar hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı, bağ-kurlu hizmeti var ancak memurluk hizmetleri 2008 yılı Ekim ayından sonra ise yaş, hizmet olarak 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri, aylık bağlanma sisteminde ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

- Hizmetlerin bütünleşmesini işçi, esnaf veya memurun kabul etmeme durumu bulunmamaktadır. Kanunlar gereği hizmetlerin bütünleşmesinin yapılması gereklidir.

- Hizmetlerin bütünleşmesi, işçi, esnaf veya memur için hizmet sürelerinin kısa zamanda tamamlanmasına, yaş gruplarının daha önce tamamlanmasına, görev yapmakta iken intibak işlemlerinin yapılmasına, izin, atama gibi özlük durumlarını değiştirebilecek hususlara da yol açabildiğini belirtebiliriz.

- Bu konularda zaman içerisinde sitemizde değerlendirmelerimiz mevcut olup ziyaret edilebilir. .

Bu soru 4,632 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?