Tazminatını alan uzman erbaşların hizmetleri silinir mi?

15/06/2017 00:34:00
Yazdır

Soru

Eşim 12 yıl Uzman Erbaş olarak görev yaptı. 2005 yılında kendi isteğiyle istifa edip tazminatını aldı. Uzman erbaşlıkta geçen 12 yıllık hizmeti, SGK'da emekliliğini sorgulatmak istediğinde görünmemiş. Acaba uzman erbaşlıkta geçen bu 12 yıllık hizmeti emeklilik hesabında sayılmıyor mu? Ayrıca fiili hizmet tazminatı alır mı. Çünkü yıpranma payları var her yıla 3 ay.

Teşekkür ederim

Cevap

Sorunuz özelinde Uzman Erbaşlıktan ayrılanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur? Konusunu değerlendirmekteyiz.

Kısa bilgiler olarak:

- Uzman erbaşlar hakkında 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kuralları uygulanır.

- Uzman erbaşların görev süreleri belirli yaş tarihine kadardır. 2016 yılına kadar görev yapabilecekleri yaş 45 iken bu tarihten sonra 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 52 olmuştur.

- Uzman erbaşlar, devlet memurlarının tabi olduğu kanun kurallarına tabi olmaktadırlar. Yani 2008 yılı Ekim ayından önce göreve başlayanlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu, sonra başlayanlar da 5510 sayılı Kanunun memurlarla ilgili hükümlerine bağlıdırlar.

- Uzman erbaşlara görev yaptıkları süreler için yıpranma payları, yani fiili hizmet süresi zamları olarak her yıl için 3 ay ek hizmet süresi vardır.

3269 sayılı Kanun Madde 16 hükmüne göre:

- Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir.

- Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilave edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir. Ancak, uzman erbaşlara ödenecek ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının yirmi katını geçemez.

- Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin ikramiyeleri kıst olarak ödenir. İkramiyelerden; damga vergisi hariç, vergi kesilmez. Emeklilik hakkı kazanan uzman erbaşlara bu ikramiye ödenmez ve bunlar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

- Uzman erbaşlıktan ayrılanlardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya sözleşmeli personel olarak atananlar ile iş kanunlarına tabi olarak çalışanların emekli olmaları durumunda; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 20 nci maddesi uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi veya iş kanunlarına göre ödenecek kıdem tazminatının hesabında, bu maddeye göre ödenen ikramiyede esas alınan hizmet süreleri dikkate alınmaz.

Bu bilgiler bağlamında değerlendirmemiz.

Uzman erbaşlıktan ayrılanlara yukarıda belirtildiği gibi hizmet süresi 5 yılı geçmeyenlerle 5 yılı geçenlere ayrı hesaplama yapılmak suretiyle ikramiye ödenmektedir.

İkramiye ödemesinin alınmış olduğunu anladığımızdan, 12 yıl hizmete belirtilen usul uygulanmak suretiyle ikramiye ödemesinin yapılmış olduğunu değerlendirmekteyiz.

Fiili hizmet süresi zamları için emekli aylığı bağlanmadan görevinden ayrılan uzman erbaşlara ayrıca bir tazminat olarak ikramiye ödemesinin olmayacağını, fiili hizmet süresi zammının esasen ağır, yıpratıcı işlerde görev yapanlara verilen ek bir hizmet olarak avantaj sağladığını belirtebiliriz.

Görevinden ayrılıp tazminat olarak ikramiye ödemesi alan uzman erbaşın, çalışmış olduğu süreler ve bu süreler karşılığı olan fiili hizmet süresi zammına ait süreler geçerli olması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Yani, Uzman erbaş olarak görev yaptığı kurum tarafından tazminat olarak ikramiye ödenmesi uzman erbaş olarak görev yaptığı 12 yıl hizmeti tasfiye etmez. Bu hizmet süresi sigortalı veya bağ-kurlu çalışması halinde fiili hizmet süresi zammına ait kısımda eklenmek suretiyle bütünleşir.

Şayet, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemlerinde bu hizmet süresi görünmüyorsa, SGK. ilgili birimlerine yazılı olarak müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz.

Bu soru 3,991 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?