Memur olarak çalışıyorum, üniversitedeki şef kadrosuna naklen geçebilir miyim?

13/07/2017 22:02:00
Yazdır

Soru

Merhabalar, İyi günler,

Bir kamu kurumunda 4 yıldır memurluk görevi yürütmekteyim.

Kendi bulunduğum ilde üniversiteye nakil yoluyla geçmek için dilekçe vermek üzereyim. Dilekçem hazır fakat bir arkadaş şeflik kadrosu boş ise o kadroya geçiş için dilekçe yaz dedi. Bu mümkün müdür?

Münhal kadro dediğim zaman şefliğe atamam yapılır mı?

İyi çalışmalar Kolay gelsin.

Cevap

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir. (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi,

d) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi," hükmü 6. maddesinde "(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir." hükmü 7. Maddesinde "(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak gerekir." hükmü 21. maddesinde "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından kuruma naklen atanacaklar için, aynı düzeyde unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak şarttır. Bunların atanmış oldukları unvanlardan daha üst unvanlara yükselebilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir." hükmü bulunmaktadır.

Münhal kadro, boş kadro manasına gelmektedir. Münhal kadro bulunması tek başına o kadroya doğrudan atanma hakkı vermemektedir.

Yukarıda hükümlerde görüleceği üzere üniversitelerde bulunan şef kadrosu da görevde yükselme kapsamında bulunmaktadır. Bunun anlamı, şef kadrosuna atanmak için öğrenim ve görev süresi gibi bazı özel şartları taşımanız yanında görevde yükselme sınavında başarılı olmanız gerektiğidir.

Buna göre değerlendirdiğimizde şefin alt görevi olan memurlukta üç yıldan fazla göreviniz bulunduğunu anlıyoruz. Ancak yukarıda belirttiğimiz yönetmelik hükmüne göre bu hizmet süresinin en az bir yılını atanmayı talep ettiğiniz üniversitede geçirmiş olmanız gerekmektedir.

Sonuç olarak naklen geçmek istediğiniz üniversitede bulunan münhal şef kadrosuna sınavsız ve hizmet şartını taşımadan doğrudan atanmanızın mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 7,439 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?