Sağlık teknisyeniyim lisans tamamlama yaparsam ek göstergem artar mı?

17/07/2017 23:39:00
Yazdır

Soru

Sağlık Teknisyeni (radyoloji) kadrosunda çalışmakta olan, önlisans mezunu bir sağlık personeliyim. Ek göstergem şu an 2200; Sağlıkta lisans tamamlama proğramı ile üst öğrenim sayılan Sağlık Yönetimi bölümünü bitirirsem ek göstergem artar mı ve emeklilikte faydası olur mu.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde ek göstergeler açıklanmıştır. "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz."

Kanuna ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin sağlık hizmetleri sınıfı bölümünde ek göstergeler:

"a)Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar 1. Derece 3600,

b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri 1. Derece 3000,

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;

1. Yüksek öğrenim görenler 1. Derece 2200,

2. Diğerleri 1. Derece 1500"

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 73. Maddesi:

"Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır."

Sağlıkta lisans tamamlama programı ile üst öğreniminiz sayılan sağlık yönetimi bölümünü bitirmeniz halinde "diğer sağlık bilimleri lisansiyeri" sayılarak 3000 ek göstergeden yararlanabileceğinizi düşünüyoruz. Emeklilikte de yararlanabilmeniz için bu ek göstergede en az 6 ay görev yapmanız gerekmektedir.

Bu soru 7,717 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?