Engelli çocuğu olan kamu görevlileri için 4. toplu sözleşmedeki aile yardımı hükmü

23/08/2017 23:24:00
Yazdır

Soru

Memurların toplu sözleşmesinde Bakan Jülide Hanım'ın açıklamasına göre yeni bir madde eklenmiş oluyor. Açıklamasına göre" Engelli çocuğu bulunan çalışanlarımıza çocuk yardımı ödeneğinde ciddi miktarda artış gerçekleştirdik." Şimdi engelli çocuk yardımı ödeneği hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Cevap

Memurların çocuk yardımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. Maddesinde bulunmaktadır.

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir."

Sözleşmeli personelin, memurların aile yardımından aynı şekilde faydalanacağı 375 sayılı KHK'nin ek 8. Maddesinde belirtilmektedir.

"Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aileyardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."

Geçici personelin aile yardımı ise toplu sözleşmenin 23. Maddesinde bulunmaktadır.

" (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir."

Hükümlerde görüleceği üzere, kamu görevlilerinin engelli çocuğu bulunmasının aile yardımı açısından herhangi bir sonucu ya da farkı bulunmamaktaydı.

Ancak, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmede yenilik olarak kamu görevlilerinin engelli çocukları için aile yardımından artırımlı faydalanması sağlanmıştır.

Madde şu şekilde:

"Engelli çocuk aile yardımı

Madde 43- (1) İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir."

Hükümden, memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel etkilenecektir.

Buna göre, toplu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih olan 1/1/2018'den itibaren kamu görevlilerinin, en az %40 oranında engelli olduğunu beyan ettikleri çocukları için, aile (çocuk) yardımı %50 artırımlı hesaplanacaktır.

Bu soru 19,401 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam