Tayin olunca aile yardımı bildiriminin yenilenmesi zorunlu mudur?

08/01/2018 19:52:00
Yazdır

Soru

Merhaba sayın yetkili. Ben devlet memuru olarak çalışmaktayım. Eşim şubat2015 tarihinde öğretmen olarak atandı. İki ay gecikmeyle aile bildirimi mi yaptın verdim. İki aylık aldığım aile yardımını maliyeye ödedim. Bundan sonra aile yardımı almadım. Hatta cocugumu da eşimin üstünde gösterdim. 2016 kasım ayın da başka bir ile tayinim çıktı. Bu ay fark ettik ki ben yeni katıldıgım birlikte bugune kadar (2016 kasımdan) aile yardımı almısım. Ben de hiç fark etmedim. .yani 2016 ekimde almıyorken tayin oldugum ilde diğer ay hemen aile yardımı yatmaya başlamış.şuan tam hatırlamamak la birlikte yeni katıldıgım birlikte aile yardımı bildirir formu doldurmuşumdur. Doldurmamış olsam bile aksi bir beyanda bulunmadım.

1)Ben tayin olduğum birlikte aile bildirim formu doldurmak zorundamıydım.

2)Zorundaysam bunu ben mi yapacaktım benim yapmam mı istenecekti (sonucta devamlı tayin olmuyoruz böyle bir mecburiyetim varmı)

3) Ben bu parayı ödeyecegim ama kurumu mu mahkemeye verebilir miyim.

Şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 203, 204 ve 205. Maddeleri:

Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir.

Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 12. Maddesi:

"Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.

b) Aile yardımı : Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek : 14 ) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin birinci nüshasına eklenir."

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarihli kararı'nın ilgili bölümü:

"SONUÇ:

1 - İdarenin, hatalı terfi veya intibak işlemine dayanarak ödediği meblağın istirdadına (geri alma), bir mahkeme kararına lüzum olmadan karar verebileceğine ve bu karara karşı açılacak davaların çözümünün Danıştay'ın görevi içinde olduğuna 21.12.1973 gününde yapılan müzakerede oyçokluğuyla,

2 - İdarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde, süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceğine 22.12.1973 günü yapılan müzakerede oy birliğiyle,

3 - Yukarıda belirtilen istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin istirdadının (geri alma), hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 gün içinde kabil olduğuna ve 90 günlük süre geçtikten sonra istirdat edilemiyeceğine 22.12.1973 günü yapılan müzakerede esasta ve gerekçede oyçokluğuyla karar verildi. (NOT: Daha sonra kanunda 60 olarak belirleme yapıldığı için süreler 60 olarak dikkate alınmalıdır)"

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce de bir açıklama getirilmiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğünün 09.12.1997 tarihli 64 nolu genelgesinde yer alan açıklama:

"Yukarıdaki içtihat Kararı gereğince, maddi hata yapılması, idareyi aldatıcı belge ibraz edilmesi, beyan esasına dayanılarak yapılacak ödemelerde gerçek dışı beyanda bulunulması ..... gibi nedenlerle, bir memura fazla ve yersiz olarak yapılan ödemelerin 60 günlük süreye bağlı kalınmaksızın her zaman geri alınması mümkündür. Ancak; idarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerden kaynaklanan idari işlemlere dayanılarak yapılan fazla ve yersiz ödemelerin (örneğin; bir memura, memurun bilgisi dışında idarece fazla ve yersiz maaş, ücret, tazminat ... ödenmesi gibi) ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere mutlaka 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenmesi gerekecek, böylece; idarenin fuzuli davalara muhatap olması önlenmiş olacaktır."

Mevzuatta yer değiştirme suretiyle atama halinde aile yardımı bildiriminin yenilenmesi zorunlu tutulmakta. Hükümden kurumunuzun bunu talep etmesi gerektiği anlaşılıyor.

Fazla ödenen tutarın ne kadarının geri ödeneceği konusunda önemli olan hatalı işlemin idarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerden mi yoksa idareyi aldatıcı belge ibraz edilmesi, gerçek dışı beyan gibi nedenlerden mi kaynaklandığıdır. Başvurmanız halinde mahkeme bu duruma göre karar verecektir.

Bu soru 9,700 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam