Evlat edinmek istiyorum ücretsiz iznim ne zaman başlar?

05/02/2018 09:21:00
Yazdır

Soru

Merhabalar ben GİH kadrosunda görev yapmaktayım. Evlat edinmek istemekteyim. DMK'nın 104. maddesinde yer alan "Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. " ifadesi biraz kafamı karıştırıyor. Evlat edinmenin ön şartı olarak çocuk ile en az bir yıl ilgilenilmesi gerekiyor. Yani bu şekilde üç yaşını doldurmamış bir çocuk için koruyucu aile statüsünde çocuğun teslim alındığı günden itibaren izin başlar mı? Ya da bir yıl sonra evlat edinme işlemleri başladığında çocuğun fiilen teslim edilme tarihi göz önüne alınarak 24 aylık ücretsiz izin hakkının 12 aylık çocuğun teslim tarihinden itibaren olan kısmını kullanmak mümkün olur mu? Yani bu iznin başlama süresi çocuğun koruyucu olarak fiilen alındığı tarihte mi yoksa evlat edinme işlemlerinin başladığı tarih mi geçerli olur.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/A maddesi:

"Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır."

"108/C maddesi:

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir."

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu:

"MADDE 305 - Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.

MADDE 315 - Evlat edinme kararı, evlat edinenin oturma yeri; birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlatlık ilişkisi kurulmuş olur."

Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük:

"Küçüğün yerleştirilmesi

MADDE 11 - (1) Geçici bakım sözleşmesinin imzalanmasından sonra, evlat edinilecek küçük, en az bir yıl süreyle bakım ve eğitimi için uygun görülen kişi veya eşlerin yanına yerleştirilir.

İzleme

MADDE 12 - (1) Evlat edinme öncesinde, 11 inci maddeye uygun olarak yerleştirilen küçük; evlat edinecek kişi veya eşlerin küçüğü eğitme yeteneği, aile ilişkileri, sağlığı, küçükle olan ilişkilerindeki gelişmeler ile sosyal ve ekonomik koşullarındaki değişimler yönünden sosyal çalışmacılarca izlenir ve izleme sonuçları üçer aylık dönemler halinde rapora bağlanır.

(4) Bir yıllık izleme süresi sonunda sosyal inceleme raporunu da içeren dosya bir ay içinde hazırlanır.

Evlat edinme kararı ve küçüğün geri alınması

MADDE 13 - (1) İzleme süresi sonunda düzenlenen sosyal inceleme raporuna dayalı olarak veya itiraz üzerine komisyon tarafından karar verilerek evlat edinme talepleri uygun görülenlere, sonuç ve evlat edinme kararı alınması için mahkemeye başvurmaları gerektiği hususu İl Müdürlüğünce yazılı olarak bildirilir.

Evlat edinme işleminin tamamlanması ve nüfusa kayıt

MADDE 14 - (1) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi hükmü gereğince evlat edinme kararı mahkeme tarafından on gün içinde o yerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilir."

Hükümleri incelediğimizde 104/A maddesinde geçen "evlatlık kararı" ile mahkemenin evlatlık kararına, "çocuğun fiilen teslim edildiği durumlar" ile başvurusu uygun görülenlerle geçici bakım sözleşmesi yapılarak en az bir yıl süreyle küçüğün bakım ve eğitimi için yerleştirildiği tarihe vurgu yapıldığını düşünüyoruz. Bizce evlat edinme işlemlerinin başladığı tarihin izin konusunda bir belirleyiciliği bulunmuyor.

Sorunuza göre, geçici bakım sözleşmesiyle çocuğu teslim aldığınız tarihten itibaren 104/A daki 8 haftalık izni, sekiz haftanın sonunda da 108/C ye göre 24 aya kadar aylıksız izni kullanabileceğinizi değerlendiriyoruz.

Bu soru 3,653 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?