Açıkta iken, emekli aylığına başvuran, ne zaman aylığa hak kazanır?

20/02/2018 17:31:00
Yazdır

Soru

Merhaba;

Emekli sandığına tabi olarak 26 yıl 4 ay çalıştıktan sonra 14.04.2016 da istifa ettim. Yaştan dolayı 01 Ekim 2017 de emekliliği hak ederek AÇIKTAN emeklilik talebinde bulundum. Takip eden ay başından (1 Kasım 2017) itibaren maaş bağlandı. Arada kalan (1-31 Ekim) süre için herhangi bir ödeme yapılmadı. SGK'ya yaptığım bir çok başvurum sonuçsuz kaldı. Tek Dedikleri "maaşınız bağlandı!!!"

*Çalışırken emekli olsam, maaş peşin alındığından kabul ederim(SGK bunu da söylemiyor???) Ama ben istifa edip 18 ay bekledikten sonra açıktan emekli olmuşum.

*Hadi istifa ettiğin tarihte almışım diyelim (SGK bunu da demiyor) Ben ayın 14'ünde istifa etmişim.

*Bir de özel kanunla Türk Telekom da çalışırken istifa etmişim. Yani son maaşı devlet vermemiş......

*Genel Müdür ve Daire Başkanına bile mail yazdığım halde SGK "işimiz çok yoğun" mazeretiyle ayrıntılara hiç dikkat etmiyor. Herkese aynı tarifeyi uyguluyor.

Sizden Talebim: Ben hak ettiğime inandığım (Emekliliğe hak edilen tarih ile maaş bağlanan tarih arasındaki) Bu bir aylık ücretimi nasıl alabilirim. SGK dışında nereye ne şekilde müracaat edebilirm? Bana yol gösterebilirmisiniz?

Cevap

Hizmet yılını tamamlayıp yaşı beklemek için istifa eden kişinin emekli aylığı ne zaman bağlanır?

Sorunuz özelinde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde açıkta emeklilik talebinde bulunan memurun aylığının bağlanacağı tarih nedir? Konusunu değerlendirmekteyiz.

Memurlar kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını ve emeklilik yaş gruplarını, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başlamış memurlar ise kadın ve erkek 25 hizmet yıllarını ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaş gruplarını tamamladıklarında emekli olma şartlarını yerine getirmiş olurlar.

Hizmet sürelerini tamamlayanlardan isteyenler yaş gruplarını beklemek üzere görevlerinden istifa edebilirler.

Görevde iken emeklilik talebinde bulunan bir memurun emekli aylık başlangıç tarihi emekli olduğu tarihi takip eden aybaşından başlar. Çünkü, memurların aylıkları 15 Ekim 1987 tarihinden bu yana 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 164 hükmü uygulanmak suretiyle peşin ödenir, yani bir aylık ödeme yapıldığında bu ödeme takip eden ayın 14 üne kadar olan süredir. Örnek, 15 Mart 2016 görev aylığını alan memurun emeklilik hizmet süresi ve peşin ödeme aldığı çalışma kabul edilen süresi 14 Nisan 2016 arasındaki dönem olur.

Bu durum çalışırken emekli olanlar için uygulanır.

Hem görevde hem de açıkta iken emeklilik talebinde aylık başlangıç tarihlerini belirleyen 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda bir hüküm bulunur. Bu hüküm şöyledir.

"Madde 91- Bu kanuna göre bağlanan çeşitli mahiyetteki aylıkların ödenmesi aşağıdaki fıkralarda yazılı tarihlerden başlar:

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede iken bu kanunda yazılı çeşitli sebeplerle emekliye ayrılanların emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıklariyle ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden ay başından; (Emekliliklerini kendileri istemiş olanlar bu istemelerinin kabul edildiği salahiyetli makamlarca kendilerine yazı ile bildirilmezse isteklerini yaptıkları tarihten itibaren bir aydan evvel olmamak üzere vazifelerini terk edebilirler. Bunların emeklilik isteklerinin kabul edildiğinin salahiyetli makamlarca yazı ile bildirilmesi tarihinden itibaren en çok bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları mecburidir. Erlerin vazife malullüğü aylıklarının başlangıcı bu husustaki müracaatlarını takip eden ay başıdır.

c) Her ne suretle olursa olsun açıkta bulunanlardan emekli aylığına müstahak olanların veya ölenlerin emekli ve adi malullük aylıklariyle dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar, son ayrıldıkları kurumlara kendileri veya dul ve yetimleri tarafından yazı ile yapılacak müracaat tarihlerini takip eden ay başından;"

Hükümlerin Yorumu:

Görevde iken emekli olanlarla ilgili yukarıdaki maddenin birinci parağrafı uygulanır. Buradaki hükümde hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşı memurun emekli aylık başlangıç tarihi olur. Yani emekli olduğu tarihi takip eden ayın 15 i aylık başlangıç tarihi olur.

Ancak, açıkta iken emekli olanlarla ilgili ise yine yukarıdaki maddenin ikinci parağrafı uygulanır. Buradaki hükümde ise müracaat tarihini takip eden aybaşı açıkta emeklilik talebinde bulunan kişinin aylık başlangıç tarihi olur. Yani müracaat tarihini takip eden ayın 1 i aylık başlangıç tarihi olur.

Sonuç değerlendirmemiz;

Sizin hakkınızda Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış olduğu işlemin doğru olduğunu düşünmekteyiz. Doğum tarihinizin 1 Ekim değil de 30 Eylül olsa idi ve 30 Eylül de emeklilik için müracaat etmiş olsaydınız, size 1 Ekim den itibaren aylık bağlanması gerekirdi. Bu örneğimizin durumunuz için açıklayıcı olduğunu düşünmekteyiz.

Bu soru 4,297 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?