İşçi emeklisi, memur olarak çalışarak ikinci defa emekli olabilir mi?

23/02/2018 15:48:00
Yazdır

Soru

Sorum şu:1976 Eylül ayında sigortalı olarak göreve başladım. Sigorta ve Emekli Sandığı çalışmaları ile geçen yıllardan sonra sigortadan emekli oldum. Bir süre sonra tekrar Emekli Sandığına bağlı memur olarak çalışmaya başladım. 2018 Ağustos ayında bu ikinci çalışmamda 15 yılımı ve 63 yaşımı doldurmuş olacağım.

1-Eski çalışmalarımı bu yeni 15 yıllık çalışmam ile birleştirip Emekli sandığından emekli olabilir miyim?

2-Cevap olumsuz ise bu ikinci çalışmam bana ikinci bir emeklilik hakkı veriri mi?

3-Cevap yine olumsuz ise istifa mı etmem gerekiyor ve Emekli Sandığı bu 15 yıllık çalışmayı nasıl değerlendirecektir.

Cevap

İşçi emeklisi Memur emeklisi de olabilir? Sorunuzu bu başlık altında değerlendirmekteyiz.

Kadın veya Erkek memurların aylık alma koşulları arasında mutlaka 20 veya 25 yıllarını ve tabi oldukları yaşları doldurmak suretiyle aylık bağlanması şart değildir.

Kadın ve Erkek memurlar bu hizmet yıllarını ve yaş gruplarını tamamlamadan da emekli olabilirler.

Bu husus 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükümlerinde bulunur. Bu madde hükmü şu şekildedir.

"Madde 39 - Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:
c) İştirakçilerden 40 ıncı madde gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re'sen veya (61) yaşını doldurduklarında istekleri üzerine;

.....

(Değişik: 25/8/1999 - 4447/23 md.) Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukarıdaki (c ve d) fıkralarında yazılı hallerde ilgililerin fiili hizmet müddetlerinin 15 yılı, (e ve f) fıkralarında yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş olmaları şarttır. (b) fıkrasının ikinci paragrafı ile (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler hariç) (d,e ve f) fıkraları kapsamına girenlere 61 yaşını doldurmadan emekli aylığı bağlanmaz.

,,,,,,"

Hükmün Yorumu:

- Memurların hizmet süreleri 15 yıl ise ve yaşları da 61 veya 65 yaşlarını doldurmuşlarsa Memur olarak emekli aylığı bağlanır, emekli ikramiyesi ödenir. Yani 15 yıl hizmeti olan memurun 61 yaşını doldurduktan sonra isteği üzerine emekli aylığı bağlanır veya göreve devam etmek isterse de 65 yaşını doldurduğunda mecburi olarak görevi sona ereceğinden emekli aylığı bağlanır.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır.

Soru 1-Eski çalışmalarımı bu yeni 15 yıllık çalışmam ile birleştirip Emekli sandığından emekli olabilir miyim?

Cevap 1- İşçi olarak bağlanmış olan süreler memur olarak geçen sürelerle birleşmez. Bu husus 2829 sayılı Hizmetleri bütünleştirme şartlarını belirleyen Kanunda açıklanmıştır.

Soru 2-3 Cevap olumsuz ise bu ikinci çalışmam bana ikinci bir emeklilik hakkı veriri mi? Cevap yine olumsuz ise istifa mı etmem gerekiyor ve Emekli Sandığı bu 15 yıllık çalışmayı nasıl değerlendirecektir.

Cevap 2-3- İşçi olarak geçen süreleriniz dışında 15 yıl memurluk süreniz ve 61 yaşınızı da doldurmuş iseniz talebiniz üzerine ikinci bir emekli aylığı alabileceğinizi ve bu sürelerin 5434 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar da görev yapabileceğinizi 65 yaşınızı doldurduktan sonra da memur olarak emekli aylığı alabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Yani 15 yıl ve daha fazla memur olarak geçen çalışmanız değerlendirilecek ayrıca hizmet olarak kabul edilir.

Bu soru 20,567 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?