1994'te sigortalı, 2012'de memur olan nasıl emekli olur?

15/03/2018 07:57:00
Yazdır

Soru

01.11.1977 Doğumluyum SSK başlangıç 05.09.1994 4332 günüm var.17.08.2012 tarihinde memur oldum 2000 günüm var ve halen teknik hizmetler sınıfında çalışmaktayım.Sizden öğrenmek istediğim konular;

1-Bu verdiğim bilgilere göre emeklilik şartlarım nedir?(Normal emeklilik ve Engelli emeklilik)

2-Hizmet birleştirmesi yapabilir miyim?(Derece ve kademeye etkisi)

3-Hizmet birleştirmesi yapabiliyorsam şimdi yaptırmakla emekli olurken yaptırmak arasında fark varmı?(emekli yaşı ve maaşına olumlu-olumsuz etkisi)

4-Bu bilgilere göre emekli maaşım nasıl hesaplanacak?(5434 sayılı kanuna göremi yoksa 5510 sayılı kanuna göremi)

Cevap

Önce sigortalı daha sonra da 2012 yılında memur olan hangi şartlarda normal veya engelli emekli olabilir? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine,

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memur olanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine,

2008 yılı Ekim ayına kadar sigortalı çalışıp bu tarihten sonra ilk defa memur olanlar ise Emeklilik Yaş hesabı açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Geçici Madde 2 hükmü gereği 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu; Emeklilik Aylık Hesabı açısından ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine,

Hizmet bütünleşmesinde de 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine,

Bağlı olurlar.

Bu bağlamda sorularınızın cevaplarını şu şekilde değerlendirmekteyiz:

Soru 1- Bu verdiğim bilgilere göre emeklilik şartlarım nedir?(Normal emeklilik ve Engelli emeklilik)

Cevap 1- a)18 yaş altında geçen sigortalı hizmetleriniz dahil memurların emeklilik yaşının hesaplandığı 23/05/2002 tarihine kadar olan süre de 7 yıl 8 ay 18 gün olduğunu kabul edersek, emeklilik yaş grubunuz 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü uyarınca 55 yaşınızı dolduracağınız tarih olur. Bu yaşınızı tamamladığınızda 25 yıl hizmetinizle birlikte emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

b) Göreve başlamadan önce çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayanlar en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

Veya çalışma gücünüzde

- % 50 ila % 59 arasında kayıp olması halinde, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında kayıp olması halinde, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

SGK. primlerinin yatırılması şartıyla da engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

Bu nedenle durumunuz bu açıklamalarımıza uyması halinde normal emeklilik veya engellilikten dolayı emeklilik olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Soru 2-3 - Hizmet birleştirmesi yapabilir miyim?(Derece ve kademeye etkisi) Hizmet birleştirmesi yapabiliyorsam şimdi yaptırmakla emekli olurken yaptırmak arasında fark varmı?(emekli yaşı ve maaşına olumlu-olumsuz etkisi)

Cevap 2-3 Hizmet birleşmesi yapılması gerekir. Yeni memurların emekliliklerinde derece ve kademeye bir yansıması olmaz. 2008 sonrası memur olmanız nedeniyle sizden SGK. kesintisi yapılmaz. Emeklilik yaşının tespitinde esas alınır, emekli maaşınıza uygulanır.

Soru 4-Bu bilgilere göre emekli maaşım nasıl hesaplanacak?(5434 sayılı kanuna göremi yoksa 5510 sayılı kanuna göremi)

Cevap 4- Emekli maaşınız çalışma sürelerinizdeki Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerine göre hesaplanır, yani Emekli Sandığı Kanununa göre değil 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanır.

Bu soru 17,118 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?