1 yıl aylıksız izin istedim kurum reddetti, böyle bir hakkı var mı?

26/05/2018 00:30:00
Yazdır

Soru

Selamun aleykum.Ben Orman İşletme Müdürlüğünde memur olarak görev yapmaktayım.Kurumuma 1 yıl ücetsiz izin almak için dilekçe ile başvurdum.Tarafıma iş yerinde personel eksikliğinden dolayı reddedildiği cevabı verildi.5 yılımı tamamladığımdan dolayı 1 yıllık ücretsiz izne ayrılabilme hakkım engellenmektedir.İdarenin reddetme hakkı varmı bu durumda ne yapmalıyım ?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesi:

"Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz."

657 sayılı Kanunun 72. maddesi zorunlu yer değiştirmeye tabi memurların (öğretmen, polis, tabip, orman muhafaza memurları gibi) hizmet bölgeleri arasındaki atamalarını düzenliyor. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, OHAL tüm yurt genelinde ilan edilmiş durumda. Yani zorunlu yer değiştirmeye tabi memurlar, OHAL süresince 108/E maddesindeki aylıksız izni talep edemiyor.

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte zorunlu yer değiştirmeye tabi personel sayılmış:

"Madde 6 - (1) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Orman İşletme Müdürleri, Orman Fidanlık Müdürleri, Eğitim Merkezi Müdürleri, Enstitüsü Müdürleri, Yedek Parça Depo Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Orman İşletme, Orman Fidanlık, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza, Depo, Kadastro Mülkiyet ve Arboretum Şefliği görevini yürüten personel, Başmühendis ve mühendisler zorunlu yer değiştirmeye tabidir."

Kanun bu iznin "verilebileceğini" ifade ettiğinden bu izni personele kullandırıp kullandırmamanın kurumların takdirinde olduğunu anlıyoruz. Ancak Kurum takdir yetkisini hizmet ihtiyaçları ve kamu yararı gerekçesiyle kullanmalıdır. Bunun tek istisnası OHAL döneminde zorunlu yer değiştirmeye tabi personeldir, kurum bu izni kullandıramaz.

Sonuçta, zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan memurlar için kurumun hizmet ihtiyacına göre izin talebini reddedebileceğini düşünüyoruz.

Kurumunuzun takdir yetkisini keyfi kullandığını düşünüyorsanız idari yargıda dava hakkınızı kullanabileceğini belirtelim.

Bu soru 7,204 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?