Sosyoloji bitirip derece aldım iki yıllık teknik bölüm bitirirsem 1 kademe daha alabilir miyim?

09/06/2018 17:08:00
Yazdır

Soru

Halen resmi kurumda teknisyen olarak çalışmaktayım 4 yıllık sosyoloji bölümü bitirdim derece ve kadememi aldım üzerine 2 yıllık önlisans elektrik bölümü bitirsem 1 kademe gelirmi teşekürler iyi çalışmalar

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36A4 maddesi:

"Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,"

657 sayılı Kanunun 36A12d maddesi:

"Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 142):

"6- Devlet memurlarının görev yapmakta oldukları yerin özelliği, başarıları ve niteliklerinde değişiklik meydana getiren eğitimleri nedeniyle yararlanmış oldukları derece ve kademelerinin üst öğrenimi bitirmeleri halinde ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak anılan maddenin 2, 3, 4 ve inci bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin bir defadan fazla uygulanması ise mümkün olmayacaktır. "

Teknik bilimler lisansiyeri olduğunuzu bildirerek 1 derece aldınız. Üzerine bitirdiğiniz iki yıllık yüksek öğrenim sizin için artık üst öğrenim sayılmayacağından ayrıca kademe alamayacağınızı düşünüyoruz.

Bu soru 4,244 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR