TRT personeli diğer kurumlara geçebilir mi?

20/06/2018 15:34:00
Yazdır

Soru

TRT 'de 657 sayılı DMK ve 2954 sayılı TRT Kanuna tabii olarak kadro karşılığı sözleşmeli olarak yapım ve yayın elemanı unvanında çalışıyorum. Bu unvan ile belediye ve üniversite gibi kurumlara memur, vhki, bilgisayar işletmeni olarak geçmemde kanunen engel var mı ?(Lisans mezunuyum ve naklen geçiş için asalet gerektiğini biliyorum)Saygılarımla. DPB'den aldığım bir görüş var yardımcı olabilir size teşekkür ederim

Cevap

CEVAP: 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin "İstihdam Şekilleri" başlıklı 3. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Madde 3 - a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür.

b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür.

Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

c) (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir. (1)

d) Memurlar ve sözleşmeli personel toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınamaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir ayni ve nakdi menfaat sağlanamaz.

e) İşçiler bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir."

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 1. ve 2. maddeleri aşağıdaki gibidir.

"Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personelin, hizmete alınma, atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olmak üzere memur statüsündeki personeli kapsar.

(2) Sözleşmeli personel ile geçici personel hakkında, ilgili mevzuatında bu Yönetmeliğe atıfta bulunulan hükümler dışında, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz."

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin Ekleri incelendiğinde "yapım ve yayın elemanı" asli ve sürekli hizmet kadrolarında görevli personel olarak yani 399 sayılı KHK'nın I. cetveline tabi personel olarak sayılmıştır. "Sözleşmeli yapım ve yayın elemanı" ise 399 sayılı KHK'nın II. cetveline tabi personel olarak sayılmıştır.

Değerlendirme: 399 sayılı KHK 'nın I. cetveline tabi kadro karşılığı sözleşmeli personel hakkında söz konusu KHK'da hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Bir başka deyişle bu çalışanlar memur statüsündedir. Tabi olduğunuz kadro itibariyle belediye ve üniversite gibi kurumlara memur, vhki, bilgisayar işletmeni olarak geçmenizde hukuken engel bir durum yoktur.

Bu soru 13,137 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam