Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3938/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:36

Uzman erbaşlıktan ayrılıp kamuya geçenler, emeklilik ikramiyelerini hangi hizmetler üzerinden alırlar?

04/08/2019 17:42:00
Yazdır

Soru

1994 yılında uzman jandarma olarak göreve başladım. 2006 yılında kendi isteğimle istifa ederek ayrıldım. 2008 yılında açıktan atama ile devlet memuru olarak üniversitede çalışmaya başladım ve halen çalışmaktayım. Yaş ve hizmet süresi olarak emekliliği hak ettiğimde emekli ikramiyesi örneğin 30 yıl üzerinden tek bir kalemde SGK tarafından birleştirilerek mi ödenmekte yoksa istifa ettiğim için TSK da ki 12 yıllık hizmetim ikramiyeye dahil edilmemekte midir. 30 yıllık hizmet sonunda ben ikramiyeyi hangi kurumdan kaç yıllık almaya hak kazanıyorum

Cevap

Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Uzman erbaşların tabi olduğu özlük haklarına ilişkin koşullar, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerinde belirtilmiştir.

Madde 16 hükmü şu şekildedir;

...

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilave edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir. Ancak, uzman erbaşlara ödenecek ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının yirmi katını geçemez. Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin ikramiyeleri kıst olarak ödenir. İkramiyelerden; damga vergisi hariç, vergi kesilmez. Emeklilik hakkı kazanan uzman erbaşlara bu ikramiye ödenmez ve bunlar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

.....

Asgari dört yıl fiili hizmetlerini, komando birliklerinde komando olarak veya kadro görev yeri sadece yüzer birliklerde bulunan sınıflarda tamamlamış olan uzman erbaşlar ile uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, kuvvet komutanlıkları tarafından, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler. Bu durumda olan uzman erbaşların ilgili kuvvet komutanlıklarının, görüşleri alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından kuvvetleri değiştirilebilir. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen uzman erbaşlar, istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında, kuvvet komutanlıkları tarafından sağlık niteliklerine uygun diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilir. Bu fıkra uyarınca atanan, kuvvet veya sınıf değişikliği işlemine tabi tutulan uzman erbaşlar, sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve bunlara bu Kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikramiye ödenir.

Uzman erbaşlıktan ayrılanlardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya sözleşmeli personel olarak atananlar ile iş kanunlarına tabi olarak çalışanların emekli olmaları durumunda; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 20 nci maddesi uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi veya iş kanunlarına göre ödenecek kıdem tazminatının hesabında, bu maddeye göre ödenen ikramiyede esas alınan hizmet süreleri dikkate alınmaz.

...

HÜKMÜN YORUMU:

- Uzman erbaşlar şayet kendi kusurları olmadan hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılmaları durumunda Kurumunca ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

- Uzman erbaşlıktan ayrılanlardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya sözleşmeli personel olarak atananlar ile iş kanunlarına tabi olarak çalışanların emekli olmaları durumunda; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 20 nci maddesi uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi veya iş kanunlarına göre ödenecek kıdem tazminatının hesabında, bu maddeye göre ödenen ikramiyede esas alınan hizmet süreleri dikkate alınmamaktadır.

Ek bilgiler:

Memurların emekli ikramiyelerinde eskiden 30 yıl sınırı vardı ancak bu sınır 5434 sayılı Kanun Madde 89 da yapılan değişiklikle kalktı ve memur ne kadar hizmet vermiş ise bu hizmetlerin tamamına yıl olarak emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Yani bir memurun 36 yıl hizmeti varsa 36 yıl, 33 yıl 6 ay hizmeti varsa yıl olarak 33 yıla karşılık emekli ikramiyesi alabiliyorlar.

Bu bağlamda değerlendirmemiz:

3269 sayılı Kanun gereği şayet bir tazminat tutarı almış iseniz, bu tutarı aldığınız hizmet süreleri hariç diğer memurluk hizmet sürenizin tamamına yıl olarak emekli ikramiyesi alabileceğinizi,

Ancak, herhangi bir tutar almamış iseniz, uzman erbaşlıkta geçen süreleriniz de memurluk süresi olduğu için üniversitede geçen memurluk hizmet sürelerinizin toplamına dahil edilerek ve 30 yıl sınırı olmaksızın tam yıl bazında emekli ikramiyesi alabileceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
18.08.2021Memurun 'özel sektörde geçen süresi' emekli ikramiye hesabında dikkate alınır mı?
23.05.2020Memur, yaşı beklemek için istifa ettiğinde, emekli ikramiyesi alabilir mi?
04.08.2019Uzman erbaşlıktan ayrılıp kamuya geçenler, emeklilik ikramiyelerini hangi hizmetler üzerinden alırlar?
15.11.20182011 yılında engelli işçi iken memur olan kişi, emeklilik sırasında işçilik sürelerine ikramiye alabilir mi?
25.10.2018İşçi iken sınavla memur olanlar, işçilik sürelerine de emeklilik ikramiyesi alır mı?
13.10.2018İşçi iken istifa edip memur olana işçilik süresine neden ikramiye ödenmez?
12.10.2018Kişi memur olduğnda, eski Bağ-Kur'lu sürelerine de, emekli ikramiyesi alabilir mi?
10.10.20181990 ila 2005 arasında hemşire olan istifa ettiğine, eski sürelerine ikramiye alır mı?
24.07.2018Memur iken kamu işçisi olacaklar nasıl ikramiye alır?
02.07.20184C den 4B ye geçtim istifa edersem iş sonu tazminatı alabilecek miyim?