Kurumlar arası geçici görevlendirilen sağlıkçı, döner sermayeden yararlanabilir mi?

20/01/2020 10:31:00
Yazdır

Soru

Ben bir hastanenin acil servisinde sözleşmeli pratisyen hekim olarak görev yapmaktayım. 2018 yılının Nisan Mayıs ve Haziran aylarında geçici görevle POMEM(polis meslek eğitim merkezine) görevlendirildim.Yapılan bu görevlendirme sonrasında geçici görevle çalıştığım kurum olan POMEM de ek ödeme-döner sermaye- olmadığı için bu 3 aylık süreçte tarafıma herhangi bir ek ödeme yapılmadı.Döner sermayesi olmayan bu tarz kuruluşlara yapılan görevlendirmelerde bağlı bulunduğum hastanenin bana döner sermayeden ücret vermesi gerekir mi?

Cevap

CEVAP

Sorunuzda hangi mevzuata dayalı olarak geçici görevlendirildiğiniz belirtilmemekle birlikte, Temmuz 2018 öncesi olduğu için 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 22.maddesi kapsamında öğretim elemanı olarak görevlendirildiğiniz anlaşılmaktadır.

Sağlık personelinin döner sermaye ödemelerine ilişkin yasal mevzuat 209 sayılı Kanunun 5. maddesidir. Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında, "döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." denilmektedir. Bu hüküm çerçevesinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde ise, "Kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler dikkate alındığında Polis Meslek Yüksek Okulunda geçici görevlendirildiğiniz süre içinde tarafınıza 209 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamındaki döner sermaye ek ödemesi yerine 375 sayılı KHK'nin ek 9. madde kapsamında ek ödeme verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 375 sayılı KHK'nin ek 25. maddesi kurumlar arası geçici görevlendirmeye ilişkin yeni düzenlemeler getirmiş, geçici görevlendirmenin kapsamını ve uygulama alanını genişletmiştir. Maddeye göre iki tip görevlendirme yapılabilecek olup, ilki kurumundan aylıklı izinli sayılmak suretiyle kurum emrine geçici görevlendirme, ikincisi ise kurumundan aylıksız izinli sayılarak kurumların kadro ve pozisyonları emrine geçici görevlendirmedir. Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin olması gerekmektedir.

Burada daha önemli bir soru Ek 25. madde kapsamında kurumundan aylıklı izinli olarak başka bir kurum emrine yapılan geçici görevlendirilen sağlık personeli döner sermaye ödemesinden yararlanabilir mi? 209 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 5. maddesinin ilk fıkrası döner sermaye ek ödemesini fiili çalışmaya bağlamış, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğini belirtmiştir. Bahsi geçen Yönetmelik ise kurumlar arası geçici görevlendirmede döner sermaye ödenmesini görevlendirmenin personelin isteği dışında yapılması haline münhasır kılmıştır. 375/Ek madde 25'e göre altı ayı aşan geçici görevlendirmelerde personelin muvafakati arandığından bu süreyi aşan görevlendirmelerde personel döner sermaye ek ödemesinden yararlanamayacaktır.

375/Ek madde 25'e göre başka bir kurumda geçici görevlendirilen sağlık personelinin döner sermaye ek ödemesinden yararlanabilmesi için görevlendirmenin kurumların kadro ve pozisyonlarına yapılması, altı aydan az olması ve personelin isteği dışında görevlendirilmesi gerekecektir.

Bu soru 13,998 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam