İstifa eden sonra yardımcı doçent olarak atanan kişinin yıllık izin hakkı

07/09/2005 07:25:00
Yazdır

Soru

Sitenizde yaptığım tarama sonucu durumuma açıklık getirecek bir cevap bulamadım.Yardımcı olursanız sevinirim.Ben 12 Temmuz 1999 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 33/A maddesine göre Araştırma Görevlisi olarak atandım. Zaman içerisinde yönetim kurulu kararları ile 33/A maddesi 50/D'ye çevrildi ve 16 Aralık 2005 yılında üniversite ile olan ilişkim kesildi. Yaklaşık 5 aylık bir aradan sonra 21 Haziran 2005 yılında aynı fakülteye Yardımcı Doçent olarak atandım. Benim sorum yıllık izin hakkımın olup olmadığı. 2004 yılından kullanmadığım izinlerim vardı ancak ilişiğim kesildiği için bunlar yandı. 2005 yılında izin kullanmadım. Yıllık izin hakkını kazanabilmem için tekrar bir yılımı doldurmam gereklimi; yoksa normal izin kullanabilir miyim. Konu hakkında varsa kanun maddeleri ile birlikte cevap verebilirseniz sevinirim.

Cevap

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununu 20 nci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 nci maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmekte olup, 102 nci maddesinde
"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."
hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca yıllık izinlerin uygulamasına yönelik olarak Devlet Memurları Kanununu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır. Bular Tebliğler:
62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde devlet memurlarının yıllık izinleri ilk defa atandıktan sonra bir yılı doldurmalarını müteakip takvim yılına dönüşmektedir. Belirli bir hizmetten sonra istifa edip ayrılan memurlar yeniden göreve başlamaları halinde başladıkları yıl için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümleri çerçevesinde yıllık izin hakkı bulunmaktadır. Ayrıca daha önce kullanılmayan 103 üncü madde hükmü uyarınca cari yılın bir önceki yıl izninin de kullanılmasına engel bulunmamaktadır.

Bu itibarla, araştırma görevlisi olarak görevli iken 5 ay önce ayrılmış olmanız 2005 yılı içinde yardımcı doçent olarak atanmanız karşısında 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddesi hükümleri uyarınca kullanılmayan 2004 yılı ve 2005 yılı izninizi kullanmanıza yasal bir engel bulunmamaktadır.

Bu soru 12,898 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.