Araştırma görevlisi mesai saatlerine uymadığı için uyarılabilir mi?

03/05/2019 03:31:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

Dekanlık Araştırma Görevlilerine belirtilen mesai saatlerine uymaları, aksi takdirde yasal işlem yapılacağı yönünde resmi yazı göndermektedir. Dekanlığın böyle bir uygulama yapma hakkı var mıdır? İlgili resmi yazı aşağıdaki gibidir;

Araştırma Görevlilerimizin mesai saatlerine hassasiyet göstermeleri ve uymayanlar hakkında idari işlem başlatılacağına ilişkin ilgi yazı ile tarafınıza bildirilmiştir. Ancak son zamanlarda bazı Araştırma Görevlilerimizin mesai saatlerine dikkat etmediği gözlemlenmiştir. ......... tarihinde Araştırma Görevlilerine yapılan denetimlerde 6 (altı) personelimizin gelmediği tutanak altına alınmıştır. Fakültemiz Araştırma Görevlilerinin mesai saati başlangıcı saat 08:00 olup, 08:30'a kadar Dekanlığımız esneklik göstermektedir. Konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve mesai saatlerine riayet edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Cevap

Araştırma görevlilerinin de tabi olduğu 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda öğretim elemanlarının mesai saatleri düzenlenmemiştir. Kanunun 20. Maddesi şöyledir: "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır."

2547 sayılı Kanunun 36. Ve 42. Maddeleri:

"Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar. Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilen araştırma görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenir. Öğretim elemanlarının, ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği; kendi üniversitesi dışındaki devlet veya vakıf üniversitelerine bağlı yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine tekabül ettiği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir."

"Kurumlariçi Bilimsel Denetim:

a. Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, onların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur."

2547 sayılı Kanunun 53. Maddesi:

"Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.

657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:."

Danıştay 8. Dairesinin K: 2018/372 sayılı Kararı: "Akademik alanda çalışan kişilerin yaptıkları iş ve çalışma şekilleri dikkate alındığında, gerektiğinde kendilerine tahsis edilen odalarının dışında da çalışmalarını devam ettirebilecekleri açıktır. Bu şekilde, akademik kariyerin ve akademik çalışma hayatının bir parçası olarak, gerek kütüphane ve benzeri yerlerde araştırma yapmak, derslere girmek, projeler yönetmek gibi faaliyetlerde bulunmak amacıyla mesai saatlerinde fakülte binası dışında bulunabilmeleri mümkündür.

. davacının odasında hangi saatlerde bulunmadığı konusu açık olmadığı gibi, davacının okula hiç gelmediğine ilişkin herhangi bir tespitte davalı idare tarafından yapılmamıştır.

Kaldı ki; idarede mesaiye başlama ve bitirme zamanlarını kayıt altına alan, turnike, kart sistemi gibi bir uygulamanın bulunmadığı görülmekte olup; yukarıda belirtilen tutanaklar dışındaki daha sonra başlatılan imza föyü uygulamalarına bakıldığında ise; davacının makul saatler içerisinde mesaisini tamamladığı anlaşılmakta ve imza föylerinde davacının okula gelmediğine dair bir tespit de yapılmamış olduğu görülmektedir."

Araştırma görevlisi de dahil olmak üzere akademisyenlere, 2547 sayılı Kanunun 53. Maddesindeki filler ve 657 sayılı Kanundaki fiiller nedeniyle disiplin cezası verilebilecektir. Ancak akademisyenlerin memurlar için getirilen mesai saati uygulamasına tabi olacağı yolunda hüküm bulunmamaktadır.

Bizce Danıştay kararları çerçevesinde bakıldığında akademisyenlere mesai saatlerinde odalarında, binalarında bulunmadıklarından dolayı disiplin cezası veya bu nitelikteki idari işlem uygulanamayacaktır.

Bu soru 39,493 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam