657 sayılı Kanunun 36/A/6-b nolu bendi nasıl uygulanmalıdır?

27/09/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

P>2001 yılında (4) yıllık lise mezunu olarak 13/3 derece ile Zabıt Katipliği görevine başladım. 6/b fıkrası gereği 1 kademe alamadım. Daha sonradan 2001 ve 2003 yıllarında ön lisans ve lisans öğrenimimi bitirdim. Liseden sonra üst öğrenimimi bitirdiğim için halen de kademeyi vermiyorlar. Hakkım olduğunu düşündüğüm 1 kademeyi 6/b fıkrası gereği alabilir miyim? 1 kademe üst öğrenim emsalime takılabilir mi. Cevaplarsanız Sevinirim

Cevap

<

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 6 fıkrasının (b) alt bendinde "b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." hükmü yer almaktadır.

Danıştay Birinci Dairesi, 19.03.1984 tarih ve Esas No:1984/41 Karar No:1984/59 sayılı Kararında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36 maddesinin (A/6-b) bendi hükmünün, ortaokul ve dengi lise ve dengi okullar üzerine yüksek öğrenim yapmış olanlar hakkında da uygulanması gerektiği karara bağlanmış bulunmaktadır.

06.03.1985 tarih ve 94 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ortaokul ve dengi lise ve dengi okulların hazırlık sınıflarında geçen öğrenim süreleri hakkında da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36 maddesinin (A/6-b) bendi hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, lise döneminde normal öğrenim döneminde fazla okumuş olduğunuz her yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 6 fıkrasının (b) alt bendi hükmü emsal uygulamasından sonra ilgiliye uygulanması gereken özel bir hükümdür. Söz konusu hakkınızı idareye müracaat üzerine elde edememeniz halinde yargı yolu ile ulaşmanız mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, Normal öğrenim süresinden fazla okunan sürelere ilişkin haberi okumak için buraya, benzer bir diğer soru için şuraya ve "emsal nedir intibak nasıl yapılır" başlıklı haberimizi okumanızı öneriyoruz.

Bu soru 85,701 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?