Veteriner hekimin seyyar görev tazminatı sorunu

30/01/2008 16:48:00
Yazdır

Soru

Tarım bakanlığında veteriner hekim olarak çalışmaktayım 2007 yılı seyyar görev tazminatları ödenmedi ve yaklaşık 150 iş günü görevde kaldığım halde sadece 60 gün üzerindenden değerlendirme yapılıyor. Hayvan sevki sırasında hayvanlarını getirmeyen vatandaşlarımızın köylerine gidip rapor veriyoruz. 2003 yılında hsz kanununda değişiklik ağustos ayı gelen genelgede mesai saatleri dışında harcırah alabilirsiniz diyor fakat mesai saatlari içerisinde bişey dememiş

bu konuyu hakkında aydınlatırsanız sevinirim

Cevap

6245 sayılı Kanunun Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliğini düzenleyen 39?uncu maddesinde; ?Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.?hükmü,

Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlileri düzenleyen 49?uncu maddesinde ise; ?Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez. Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir. Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır.?hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, seyyar görev tazminatı ödenebilmesi için Maliye Bakanlığınca Kurumların seyyar görev tazminatı cetvellerinin vizelenmiş olması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak en önemli sorun vizeli günlerin yetersiz olmasıdır. Yani ortada yapılması gereken çok ciddi işler bulunmasına ve yapılma zorunluluğu olmasına rağmen vizeli günler yetersizdir.

Bu konuyla ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla Sendika arasında alınan karar şu şekildedir: ?Konunun Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü?nce takibine, ilgili Bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına ve Yüksek İdari Kurula teklifine karar verildi.

m) 19 Ekim 2006 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul toplantısında, yıl içinde hak edilen Seyyar Görev Tazminatlarının zamanında ve eksiksiz ödenmesi konusunda Bakanlığımızca çalışmalar yapılmasına karar verilmişti. Ancak 2006 yılında bazı Müdürlüklerimizde yetersiz vizeli gün (Adam/Gün) sayısından dolayı ödenek olmasına rağmen seyyar görevleri ödenemeyen personeller olduğu gibi bazı Müdürlüklerimizde ise yeterli vizeli gün olmasına rağmen ödenek yokluğundan seyyar görevleri ödenemeyen personeller olmuştur. Kurumlarda bu alacakların düzenli ödenebilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması, 2007 yılı için vizeli cetvellerde gün sayılarının arttırılması amacıyla Bakanlığımızca, ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunularak geçen yıl yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi için tedbir alınması talep edildi.

Konu hakkında geçmiş Kurum İdari Kurul Toplantılarında alınan kararlarda da belirtildiği gibi, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü?nce Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu Adam/Gün sayıları makul düzeyde arttırılarak problemin çözümüne yönelik önemli adımlar atılmıştır.

Bundan sonra çıkabilecek problemler veya eksik Adam/Gün sayısı durumunda Personel Genel Müdürlüğü tarafından çözüme yönelik çalışmaların yapılmasına karar verildi.?

Sonuç olarak şu hususu belirtmek gerekir ki İdare zorunlu olarak ilgilileri seyyar göreve göndermişse ve vizeli gün sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle seyyar görev tazminatı vermek istemiyorsa ilgililerin yasal yollara müracaat etmelerini öneririz. Yani öncelikle kuruma seyyar görev tazminatı ödemesini talep edecek kurum ödenek yetersizliği dışında vize edilen gün sayısının yetersizliğinden dolayı ödeme yapılamayacağını belirtirse ilgililerin yasal yollara müracaat etmesini öneririz. Bu şekilde Maliye Bakanlığının yetersiz vizesinin de önüne geçilebilir.

Diğer yandan, görevlendirme çok uzun süreli ise 6245 sayılı Kanunun Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliğini düzenleyen 39?uncu maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde de bu maddeye göre harcırah ödenebileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 21,454 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR