Uzman yardımcısı ücretsiz izin alırsa yabancı dil için öngörülen iki yıllık süre ötelenir mi?

29/04/2017 13:13:00
Yazdır

Soru

Sayın İlgili,

Bir kamu kurumunda uzman yardımcısı olarak çalışmaktayım. Tez ve yeterlilik sınavımı verdim ancak yabancı dil şartını yerine getiremediğimden uzmanlığa atanamadım. 657 de uzmanlığa atanma şartları, tez ve yeterliliğin verilmesi ve yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde yabancı dil şartının yerine getirilmesi olarak belirlenmiştir.

Sorum şu, yabancı dil şartının yerine getirilmesi için bahsedilen yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıllık süre içinde ücretsiz izin alınması durumda bu süre ötelenir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41. Maddesinde uzman istihdamı düzenlenmiştir. Bu maddede "Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar. Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü bulunmaktadır.

Hükme göre yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarının uzmanlığa atanabilmeleri için yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde yabancı dil belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu sürede yabancı dil şartını yerine getiremeyenler memur unvanlı kadrolara atanmaktadır.

Hükümde iki yıllık sürenin başlangıcının (yeterlik sınav tarihi) ve bitişinin (ikinci yılda yeterlik sınavına denk gelen tarih) sabit olarak düzenlendiğini düşünüyoruz. Bu süre, hizmet süresiyle bağlantılı olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle izin, geçici görev gibi personelin görevde bulunmadığı süreler gerekçesiyle iki yıllık sürenin ötelenemeyeceğini değerlendiriyoruz.

Bu soru 2,876 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?