Üniversitedeki öğrenci topluluğu üyeliğim atamaya engel olur mu?

27/02/2020 10:55:00
Yazdır

Soru

Günümüzde üniversitenin siyasi tabanlı bir topluluğuna üye olan öğrenci üyelikten çıktığında kayıtlarda daha önce üye olduğu görünür mü? Öğretmenlik ve Hemşirelik atamalarında bu durum sorun yaratır mı?

Cevap

Üniversitelerde topluluk ve kulüpler öğrencilerin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirmek, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kulüp ve toplulukların kuruluş ve işleyişleri yönergelerle düzenlenmiştir. Söz konusu yönergelere dayanak olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. ve 47. maddeleri uyarınca ve 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği'nin 10. maddesi gösterilmektedir.

Yönergede, öğrenci topluluğu kuruluş başvurularını değerlendirme, topluluk faaliyetlerini destekleme, çalışmaları izleme ve denetleme görevi, oluşumu yine aynı yönergeyle belirlenen komisyona verilmiştir. Topluluk kurulma sürecinde öncelikle bir danışman belirlenmekte, tüzük hazırlanmakta, kurucu öğrencilere ilişkin bilgilerle birlikte komisyona sunulmakta, komisyon kararıyla da topluluk kuruluşu tamamlanmaktadır. Yönergelerde ayrıca topluluğa üyelik, üyelikten ayrılma, topluluğun organları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar düzenlenmiştir. Her üniversite öğrencisi topluluklara üye olabilir. Üyeliğe kabul yetkisi topluluk yönetim kuruluna aittir. Topluluk üyeleri de istedikleri zaman yönetim kuruluna verecekleri bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilmektedir. Öğrenci toplulukları tüzel kişiliğe sahip değildir.

Öğrenci toplulukları üniversite bünyesinde kalmakta, üyelik bilgileri, giriş ve çıkışlar kayıt altında bulunmaktadır. Diğer resmi kurumların denetim, onay veya kapatma gibi bir yetkisi olmayıp, derneklerde olduğu gibi üyelik bilgileri merkezi bir kurumda tutulmamaktadır.

Buraya kadar öğrenci topluluklarının hukuki yapısını ele almış olduk. Görüldüğü üzere topluluklar legal yapılardır. Faaliyet alanları ile çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Özellikle düşünce topluluklarının belirli felsefi, siyasi veya dini görüşe yakın veya uzak olması normaldir. Öğrencilerin kendi düşünce yapılarına uygun topluluklara üye olması, suç oluşturmayan faaliyetlerine katılması üniversiteli olmanın bir gereğidir.

Kamu görevine atanma sürecinde öğrenci topluluğu üyeliklerinin atanmaya engel oluşturmayacağını düşünüyoruz. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sürecinde nelerin araştırılacağı şu an için yürürlükte bulunan 4045 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmeliğinde düzenlenmiş durumdadır. Yönetmeliğin 4. maddesinde guvenlik sorus,turması "kis,inin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneginin mevcut kayıtlardan ve yerinden aras,tırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi" şeklinde tanımlanmıştır. Ars,iv araştırması ise kis,inin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat unitelerinde ilis,igi ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadıgının mevcut kayıtlardan saptanması olarak belirtilmis,tir.

Salt öğrenci topluluğu üyeliği sebebiyle öğrenci hakkında kolluk ve istihbarat ünitelerinde kayıt oluşturulması bu düzenlemelere aykırı olacaktır. Ancak topluluk faaliyetlerine bağlı olarak gözaltı vs. uygulamalar yapılmış ise kolluk ve istihbarat birimlerinde oluşturulan kayıtlar soruşturma raporlarına yansıyabilir. Bu türden kayıtların ise hukuken geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça tek başlarına hukuki delil olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin mahkeme kararları bulunmaktadır.

Bu soru 11,703 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam