Belediyede sözleşmeli eğitmen olmak için gerekli öğrenim şartı nedir?

11/10/2020 00:09:00
Yazdır

Soru

İmam hatip lisesi veya diğer meslek liseleri, fakültelerin işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler bölümleri, meslek yüksek okulu lojistik, ilahiyat, tekstil bölümleri, gibi lise, önlisans, lisans mezunları eğitim fakültesi harici veya formasyonu olmayan mezunların belediyelerde eğitmen unvanında sözleşmeli personel olarak çalışma durumları nedir? 5393 sayılı Belediye Kunanunun 49. maddesine göre yerel yönetimlerde sözleşmeli çalıştırılabilecek unvanlar arasında belirtilen eğitmen unvanında hangi bölüm mezunları çalışabilir?

Cevap

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü fıkrasında, "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır... Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir." denilmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasında ise sözleşmeli personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılında mahalli idarelerde 49. madde kapsamında çalıştırılabilecek sözleşmeli personel unvanlarını belirlemiş olup, belirlenen unvanlar arasında eğitmen de bulunmaktadır.

Eğitmen unvanı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki I Sayılı Memur Kadro Kütüğünde 9880 koduyla 3 ve 7. dereceler arasında belirlenmiş bir unvandır. Yönetmelikte bu unvana atanmak için gereken nitelikler belirlenmemiştir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinde eğitmen kadrosuna atanmak için öğrenim şartı olarak; fakültelerin, yüksekokulların, meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı getirilmiştir. Mevcut ortaöğretim sisteminde meslek lisesi ve teknik lise ayrımı kalkmış olup, bu liseler Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumuna dönüşmüş, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile de bu kurumların kapsamı mesleki ve teknik anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi, çok programlı Anadolu lisesi, özel eğitim meslek lisesi ile mesleki eğitim merkezi olarak belirlenmiştir. Bu şartlar memur statüsünde istihdam edilecek eğitmenler için belirlenmiş olup, 49. maddede yer alan ve yukarıda yer verdiğimiz hüküm dikkate alındığında sözleşmeli eğitmenler için de uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel alımlarında, istisnaları olsa da genel olarak şeffaflık olmadığı, alımlarda ilana çıkılmadığı, başvuru şartları ve gerekli nitelikler belirlenmeksizin işe adam değil adama iş bulma ilkesiyle hareket edildiği dikkate alındığında eğitmen alımında öğrenim şartı olarak belirlenen "fakültelerin, yüksekokulların, meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerden mezun olmak" koşulunun mahalli idarelere çok geniş ve kontrolsüz bir takdir yetkisi verdiği görülmektedir.

Çözüm önerimiz ise Ülkemiz yükseköğretim sisteminde her alanda öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri mevcut olduğundan eğitmen unvanı için öğretmen olma koşullarını taşıma şartının getirilmesidir.

Bu soru 42,814 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam