Kurum değiştiren sözleşmeli personelin atandığı yıl izne hak kazanır mı?

17/06/2020 10:15:00
Yazdır

Soru

Yaklaşık 4 yıl boyunca 4/B infaz ve koruma memuru olarak çalıştım. Sağlık Bakanlığı 2020/5 ataması ile 45/A lı olarak Sağlık Bakanlığına geçiş yaptım.. İnfaz koruma memuru iken 2020 yılına ait yıllık iznimi hiç kullanmadım, geçiş yaptığım Sağlık Bakanlığı, istifa ettiğiniz için burda yeni başlamış sayılıyorsunuz izin hakkınız 1 yıl dolmadan vermiyoruz dediler.. Böyle bir hakları var mı? 4/B li infaz koruma memuru iken orda ki haklarımı ve iznimi nasıl saydırabilirim?

Cevap

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinin ilk fıkrasında, "Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir." hükmü, dördüncü fıkrasında, "Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz." hükmü, beşinci fıkrasında ise, "Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel esasen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olup, farklı olarak 3 yıllık süre sonunda kadroya geçişleri yasal güvence altındadır. Diğer bir ifadeyle kadroya geçiş garantili 4/B statüsüdür. Hak ve yükümlülükleri, çalışma koşulları bakımından yukarıda yer verilen madde hükmünde yer alan hükümler dışında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara tabidir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesinde ise, "217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre kamuda ister memur ve diğer kamu görevlisi, ister sözleşmeli, isterse işçi olsun görev yapmış bir kişinin sonradan sözleşmeli personel olarak atanması halinde kamudaki geçmiş hizmetleri yıllık izne hak kazanma ve izin süresi bakımından yeni kurumuna taşınmakta ve toplam hizmet süresine göre yıllık izin hakkı belirlenmektedir.

Memurlarda da aynı durum söz konusudur. 657 sayılı Kanunun 102. Maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür..." denilmektedir. 4/B maddesindeki hüküm bu hükmün aynısıdır. Her iki statü yıllık izin bakımından benzer hükümlere tabi olduğundan uygulamanın da farklı olmaması gerekir.

Sonuç olarak, "istifa ettiğiniz için burda yeni başlamış sayılıyorsunuz izin hakkınız 1 yıl dolmadan vermiyoruz" cevabının yeterli bir gerekçe olmadığını, bir yıl dolmamış olsa bile önceki kurumunuzda aynı yıl için kullanmadığınız yıllık izin bulunması halinde yeni kurumunuza atandığınızda yıllık izin verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu soru 13,952 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam