Sözleşmeli personel başka bir ilde geçici görevlendirilebilir mi?

07/10/2020 17:40:00
Yazdır

Soru

Ben Doğu İlinin birinde 4B sözleşmeli Büro Memuru ünvanı ile İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğünde görev yapıyorum. Bakanlık tarafından, başka bir İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğüne beni geçici olarak görevlendirmek istiyorlar. Böyle bir görevlendirme hukuka uygun mu? Nasıl engelleyebilirim ne yapmam gerekir yardımcı olur musunuz?

Cevap

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde, "Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.

Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir." denilmektedir.

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 42. maddesinde ise geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süreler düzenlenmiş olup buna göre, geçici bir görev ile yurt içinde başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 güne kadar ödeme yapılabilmekte, bu ödeme ise ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenebilmektedir. Bu hükümde getirilen sınırlama geçici görevin süresiyle ilgili olmayıp geçici görev yolluğu ödeme süresine ilişkindir. Başka bir ifadeyle kamu görevlisinin tüm yıl boyunca geçici görevlendirilmesi mümkün olup, sadece yapılacak harcırah ödemesi için azami bir süre söz konusudur.

2 Haziran 2005 tarihli 25833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinde Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olma hali hariç, kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerde, bir yılda toplam 2 ayın geçilmemesine özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmış, 30 Ocak 2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Genelgede ise, "Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır." ifadelerine yer verilmiştir. Genelge hükümlerinde de azami bir süre öngörülmemiş bir yılda iki aylık sürenin geçilmemesi konusunda özen gösterilmesi gerektiği ifadesiyle yetinilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar uyarınca sözleşmeli personel isteği olmasa bile kurumunca başka bir ilde geçici görevlendirilebilecektir. Ancak idari bir işlem olan geçici görevlendirmenin baskı, cezalandırma, mobing amacıyla değil kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde yapılması, görevlendirilecek personelin belirlenmesinde somut kriterler getirilmesi, süre konusunda ise yukarıda yer verdiğimiz Genelge hükümlerine riayet edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Aksi bir durum huzursuzluk sebebi olacak, çalışma barışı bozulacak ve kurumlar hizmet üretmek yerine yargı ve şikayet süreçleriyle uğraşmak zorunda kalacaktır.

Bu soru 24,315 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam