Sözleşmeli fesih eden 4 yıllık tekniker, iş sonu tazminatı alabilir mi?

03/08/2020 08:19:00
Yazdır

Soru

Merhaba Bir Üniversite hastanesinde 4 B kapsamında 657 tabi 7 yıllık teknikerim.

Devlet işçisi olarak Atanmak istiyorum lakin Devlet işçisi olarak atamam çıktıktan sonra istifa ettiğimde tazminat alma durumum nedir ? Öğrenebilir miyim?

Teşekkür ederim

Cevap

Sorunuz özelinde durumu hem 657/4 B kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışma hem de 5510/4-1 ( c ) kapsamında memur statüsünde çalışma sırasında bu görevden istifa etmek suretiyle ayrılma halinde tazminat almaya hak kazanılır mı? sorusunu değerlendirmekteyiz.

Çalışma hayatında memur emeklilerine emeklilik ikramiyesi, işçilere kıdem tazminatı, 4 B kapsamında sözleşmeli çalışanlara da iş sonu tazminatı adı altında ödeme yapılır.

Memur emeklilerine emeklilik ikramiyesi ile 4 B kapsamındaki sözleşmelilere iş sonu tazminatı aynı esaslar dahilinde hesaplanır, kıdem tazminatı ise farklı hesaplanır.

Konuyu 4 B kapsamında sözleşmeli çalışmakta olduğunuzdan ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmekteyiz:

1- 657/4 ( B ) kapsamında sözleşmeli çalışanlar:

4 B kapsamında sözleşmeli çalışanlar işçi sayılmayan kamu görevlileri olup, bu statüde görev yapanlar görev sırasında memurlarla aynı kurallara tabi olmakta, ancak emeklilik ve SGK ilgilenme açısından işçi statüsünde işlem görürler ve SGK primleri işçi statüsünden yatırılır ve işçi statüsünden emekli olurlar.

4 B kapsamındakiler tabi oldukları şartlar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da belirlenmiştir.

Bu Esasların 7 nci maddesinde 4 B kapsamındaki fiilen çalışması en az 2 yıl olmak koşulu ile bu görevlerden ayrılma şekilleri;

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

- -Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

- İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,

- İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

- İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılmaktadır.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmemektedir.

Kendi isteğiyle istifa etmesi halinde iş sonu tazminatı ödenmesi:

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesinde; personelin kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının ( b ) ve ( c ) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceği belirtilmiştir.

Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrası da aşağıdaki şekildedir.

"Sözleşmesini;

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler..."

Sonuç değerlendirme:

4 B kapsamındakilerin sözleşmeleri mali yılla sınırlı olmaktadır. Yani her yılın Ocak ayında sözleşme yapılıp o yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süreyi kapsar.

Dolayısıyla, yukarıda belirttiğimiz şartlarda, yani en az 2 yıl çalışmış olmak şartını kazandıktan sonra yukarıda belirtilen şartlar da uymak kaydıyla iş sonu tazminatı alınabileceğini, taşınmadığı takdirde alınamayacağını değerlendirmekteyiz.

Yani, 4 B konumu ile işçi konumu farklı olmaktadır. Dolayısıyla her ikisi arasında da bir unvan değişikliği, atanma, nakil söz konusu olamayacağından ve yukarıda belirttiğimiz şartlar arasında bu konu da yer almadığından iş sonu tazminatının alınamayacağını, ANCAK, konu ile ilgili idari bir dava açılması halinde mahkemelerin vereceği kararın beklenmesi gerekeceğini belirtebiliriz.

Bu soru 16,787 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam