Geçici görevlendirmelerde, mehil izni olur mu?

01/05/2011 15:01:00
Yazdır

Soru

Soru: İyi çalışmalar dileklerimle,

Ben kadrolu devlet memuru olarak Ankara"nın Bala ilçesinde kurum içi 4 ay geçici görevlendirmemin arkasından 4 ay süre ile Polatlı?da görevlendirildim. (Kurum servisi ile ulaşım sağlanmaktadır ve asıl görev yerim Sıhhiye?dedir.)

Bu şartlarda;

.Meyil izni kullanıp kullanamayacağım,

.Yurtiçi yolluk-harcırah alıp alamayacağım,

.Görevlendirme süresinin en çok ne kadar olacağı,

.Bu görevlendirmenin emekli olana kadar sürüp süremeyeceği

Konusunda aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler..

Cevap

Cevap:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ?Atamalarda Görev Yerine Hareket Ve İşe Başlama Süresi? başlıklı 62 inci maddesinde meyil izni düzenlenmiş olup, söz konusu madde de ?İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.? Hükmü yer almaktadır.

Bu durumda kurumunuzca yapılan geçici görevlendirmeler görevlendirildiğiniz yere atama olarak kabul edilmeyeceğinden söz konusu kanun kapsamında meyil izni kullanmanın mümkün olmadığı kanaatindeyiz.

Harcırah Kanununun ?Tarifler? başlıklı 3 üncü maddesinde Memuriyet Mahalli?nin ?Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri? şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kanunun ?Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)? başlıklı 14 üncü maddesinde ise kimlere geçici görev yolluğu verileceği belirlenmiş olup, bir vazifenin ifası amacıyla geçici olarak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yere (görev mahallinden başka bir mahalde) görevlendirilen personele harcırah verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda söz konusu kanun hükümleri gereğince, görev mahalli (Ankara/Sıhhiye) dışında geçici olarak görevlendirildiğiniz Polatlı ilçesinde görev yaptığınız sürece yalnızca yevmiye alabileceğiniz, Ulaşım kurum aracıyla sağladığı için ayrıca yol giderlerinin karşılanması mümkün olmadığı kanaatindeyiz.

Diğer taraftan görev sürenizin ne kadar olacağı idari bir karara bağlı olup, idarenin takdirindedir.

Ancak, Harcırah Kanunun ?Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre? başlıklı 42 inci maddesinde yurt içinde geçici göreve ile görev mahallinde başka bir mahalde görevlendirilen personelin azami 180 gün yevmiye alabileceği, bu sürenin ilk 90 günü tam kalan günler için ise 2/3 oranında yevmiye verileceği hüküm altına alınmış, görevlendirme süreniz dikkate alınarak madde hükmünde belirtildiği şekliyle yalnızca yevmiye almanızın mümkün olduğunu mütalaa ediyoruz.

Bu soru 50,852 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR