Deprem olan illerde, afetzedelerin işçi kadrolarına başvurularında önceliği oluşuyor mu?

07/10/2011 00:01:00
Yazdır

Soru

ben kütahyadan yazıyorum. sizden bir konu hakkında bilgi almak istiyorum.19 mayıs 2011 de kütahyada bir deprem meydana geldi bu depremde ben, eşim ve özelliklede oğlum'un psikolojisi bozuldu.bir psikologdan rapor alınıp kriz masasında onaylandığı zaman devlet kurumu işçi alımlarında öncelik hakkına sahip olunduğunu duydum bu konu hakkında tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.saygılar.

Cevap

İşçi alım yönetmeliğinin, işe alınacaklarda öncelikli olanları belirleyen 5. maddesi şu şekildedir:

"İşe göndermede öncelikli olanlar

MADDE 5 ? (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde Kurum tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır:

a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.

b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.

c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

(2) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirir.

(3) Gerek ikamet için kullanılan binalar ile diğer binalardaki hasar, gerekse istihsal araç ve kaynaklarının kaybı nedeniyle geçim imkanını kaybeden afetzedeler, valiliklerce tespit edilir. Tabii afetler nedeniyle işe göndermede öncelik hakkı tanınması uygulamasının başlatılması ve anılan haktan yararlanma süresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir.

(4) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara tanınan öncelik hakkı, sadece kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi taleplerinde geçerlidir. Bu kişilerin, durumlarını kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşundan alacakları ve kamulaştırma tarihi ile tapuda kayıtlı taşınmazlarının tamamen kamulaştırıldığını gösteren bir belge ile ispatlaması gerekir. Hak sahibinin,

öncelik hakkından yararlanmak istememesi hâlinde, hak sahibi yerine eşi veya çocuklarından biri de hak sahibinin muvafakatiyle bu haktan yararlanabilir.

(5) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen öncelik hakkından yararlanacaklar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgeyle ispatlamak zorundadır."

Yukarıdaki maddenin 1. fıkrası (b) bendi gereğince afetzedeler, işe girmede önceliğe sahiptir. Ama afetzedenin ne olduğu 3. fıkrada açıklanmıştır.Buna göre öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, uygulamanın başlatılmasına onay vermesi ve süre tespiti yapması gerekmektedir. Eğer ilinize ilişkin bir tespit var ise bu halde, geçim imkanını kaybettiğinizin Valilikçe tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespit yapılınca, Çalışma Bakanlığının belirlediği süre boyunca, ilinizdeki işçi alımlarında önceliğiniz olur.

Bu soru 10,944 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam