İşçi statüsünde eski hükümlü alınırken başarı puanı hesaplaması

18/02/2012 20:52:00
Yazdır

Soru

Türkiye İş Kurumu Adana İl Müdürlüğü?nün 19.01.2012 tarih ve 19306 sayılı yazısı ile Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü? nün eski hükümlü işçi kadrosunda istihdam edilmek ismim nihai listede 1. sırada gönderilmiştir.

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 16.02.2012 tarihinde kurum tarafından yazılı sınav düzenlenmiştir.

Yönetmelik gereği almış olduğumuz KPSS puanının %70 ile kurum tarafından yapılan yazılı sınavın %30? u toplamı baz alınarak en yüksek puan alan kişinin istihdam edileceği tarafımıza bildirilmiştir. Bu suretle; Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından kuruma gönderilen nihai liste aşağıdaki gibidir.

(http://www.iskur.gov.tr/ViewReport.ashx?reportNumber=27313617)

Adı Soyadı KPSS puanı

1. Selim Serkan Köse 71,82

2. Osman Karakışla 70,1060

3. Mekin Karadurak 64,4750

16.02.2012 tarihinde Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde eski hükümlü işçi alımı için yapılan yazılı sınav sonucu ve KPSS sonucuna göre düzenlenen sonuç listesi aşağıdaki gibidir. (http://www.adanatarim.gov.tr/duyurular.aspx?duyuruID=70)

Adı Soyadı KPSS PUANI SINAVPUANI KPSS % 70 SINAV% 30 TOPLAM SONUÇ
Selim Serkan KÖSE 71,8200 88 50,27400 26,40000 76,6740 1. Yedek
Osman KARAKIŞLA 70,1060 92 49,07420 27,60000 76,6742 Kazandı
Mekin KARADURAK 64,4750 72 45,13250 21,60000 66,7325  

Yukarıdaki puan tablolarında görüleceği üzere benim almış olduğum KPSS puanımın küsuratı 2 basamaklı, diğerlerinin ki 4 basamaklı olarak verilmiştir. Yapılan hesaplamalarda küsuratlar iki basamaklı olarak ele alındığında kazanan kişi benken, küsurat 4 basamak olarak ele alındığında kazanan kişi küsurat farkı ile diğer arkadaş olmuştur. Ayrıca benim KPSS? den almış olduğum puan nihai listede küsuratı iki basamaklı (71,82) değil de diğerleri gibi 4 basamaklı olarak gösterilse, örneğin (71,8203) gibi kazanan kişi yine ben oluyorum.

Ortada onbinde ikilik bir küsurat farkından kaynaklanan bir hak kaybı söz konusudur. Yeniden topluma kazanılmayı kendisine ilke edinmiş bir eski hükümlü olarak itiraz hakkının yazılı sınav tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılması gerektiği şartı da göz önünde bulundurularak bu durumun açıklığa kavuşturulmasını ve gerekli resmi işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim

Cevap

Kamu kurum ve kuruluşlarına iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, sürekli veya geçici eski hükümlü işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Mezkur Yönetmeliğin ?Sınav kurulu ve görevleri? başlıklı 17 maddesinin 3 üncü fıkrasında ?Adayın başarı puanı; hem yazılı hem de sözlü sınav yapılması hâlinde, adayın KPSS puanının yüzde ellisi, yazılı sınav puanının yüzde otuzu, sözlü sınav puanının yüzde yirmisi; sadece yazılı ya da sadece sözlü sınav yapılması hâlinde adayın KPSS puanının yüzde yetmişi, yazılı veya sözlü sınav puanının yüzde otuzudur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda da yedek liste belirlenerek ilan edilir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav kurulunca incelenir.?hükmü ile ?Sınav sonuçlarının açıklanması? başlıklı 18 inci maddesinde ?(1) Yapılan sınav sonucunda, asıl ve yedek liste belirlenir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi gün içinde talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak, varsa internet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olan adayların sınav sonuçları iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.? ve ?Sınav sonuçlarına itiraz? başlıklı 19 uncu maddesinde ?(1) Adaylar, sonuçların tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.? hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelikte başarı sırasının tespitinde puanların ortalaması halinde başarı sırasının neye göre tespit edileceğine ilişkin hükümlere yer verilmemiştir.

KPSS puanı virgülden sonra 4 hane olarak belirtilmiş olması halinde ortalamaya bütün notun dahil edilmesi gerekir.

KPSS sınavı notu 71,8200 alınması ile 71,8203 alınması ortalamayı değiştirmektedir.

KPSS kpss%70 Yazılı Yazılı %30 ORTALAMA

71,8203 50,2742 88 26,4000 76,6742

70,1060 49,0742 92 27,6000 76,6742

64,4750 45,1325 77 23,1000 68,2325

KPSS kpss%70YazılıYazılı %30ORTALAMA

71,8200 50,2740 8826,4000 76,6740

70,1060 49,0742 9227,6000 76,6742

64,4750 45,1325 7723,1000 68,2325

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

1-KPSS puanınız ÖSYM onaylı sureti ne ise idarece o puanın esas alınması gerekmektedir.

2-Puanınız 71,8203 ve daha yukarı ise ortalama eşit olduğundan sınav başarı puanı sonucuna itiraz edebileceğiz değerlendirilmektedir.

3-Sınav başarı sırasına itiraz Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? 19 uncu maddesi hükmü uyarınca sınav kuruluna yapılması gerekmektedir.

4-Verilecek cevaba göre hakkınızı idari yargıda aramanızı önermekteyiz.

Bu soru 14,925 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam