Kamuda çalışan işçilere tanınan yeni izin hakları

14/09/2012 04:10:00
Yazdır

Soru

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilen personelin hakları 22/5/2003 tarihli ve 4857 İŞ KANUNU ile düzenlenmiştir. Söz konusu kanun ile düzenlen izin hakları toplu iş sözleşmeleri ile işçiler lehine artırılabilmektedir.

Cevap

Doğum izni süresi içinde doğum olayı gerçekleşmezse.

İFP'linin yıllık izni var mıdır?

Diğer taraftan; 6111 sayılı Kanunun 207 inci maddesi ile 5620 sayılı kanunun eklenen ek bir inci maddesi ile de kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilen personele bazı izin hakları tanınmıştır.

5620 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde; ?(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

(2) İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

(3) Yetiştirilmek üzere (burslu veya kendi imkânlarıyla gidenler dâhil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, işçi derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde görevine dönmeyenler, işçilikten istifa etmiş sayılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenir.?hükmü yer almaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan personele 6111 sayılı kanun ile sağlanan izin hakları:

REFAKAT İZNİ

KİMLER İÇİN İZİN VERİLMEKTEDİR

1-Ana,

2-Baba,

3-Eş ve çocukları

4-Kardeşleri

HANGİ HALLLERDE İZİN VERİLMEKTEDİR

Bakmaya mecbur olduğu

İşçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek

Birinin ağır kaza geçirmesi

Önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde,

Bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla,

İstekleri üzerine

KANUNDA RAPORUN MAHİYETİ BELİRTİLMEMİŞTİR.

Sağlık kurulu raporu veya tek hekim raporu gibi ancak, ağır bir hastalık veya hayati tehlikenin aranması sebebiyle sağlık kurulu raporu isteneceği düşünülmektedir.

REFAKAT İZİN SÜRESİ

En çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

TAKDİR YETKİSİ VAR MIDIR

İdarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

İdare bütün idari işlemlerinde olduğu gibi takdir yetkisini kamu yararı, hizmet gerekleri ve eşitlik prensibi çerçevesinde kullanması gerekecektir.

AYLIKSIZ İZİN

KİMLERE VERİLMEKTEDİR

10 hizmet yılını dolduran işçilere

NE KADAR SÜRE VERİLMEKTEDİR.

6 aya kadar izin verilmektedir

6 AYDAN AZ İZİN VERİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR.

Kişi talebi doğrultusunda altı aydan az izin verilmesi mümkündür.

KAÇ DEFA AYLIKSIZ İZİN ALINABİLİR

Bu madde gereğince memuriyet süresince 1 defa izin alınması mümkündür

TAKDİR YETKİSİ VAR MIDIR

İdarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

İdare bütün idari işlemlerinde olduğu gibi takdir yetkisini kamu yararı, hizmet gerekleri ve eşitlik prensibi çerçevesinde kullanması gerekecektir.

EŞ DURUMU SEBEBİYLE AYLIKSIZ İZİN VERİLMESİ

KİMLERE İZİN VERİLEBİLMEKTEDİR

1-Yetiştirilmek üzere (burslu veya kendi imkânlarıyla gidenler dâhil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla,

2- Yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların

işçi olan eşlerine

EN FAZLA NE KADAR İZİN VERİLEBİLMEKTEDİR.

En çok sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

EN AZ NE KADAR SÜRE İZİN VERİLEBİLMEKTEDİR

Bir yıldan az olmamak üzere izin verilmesi mümkündür.

İŞÇİ NE ZAMAN GÖRAVA BAŞLAR

Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, işçi derhal görevine dönmek zorundadır.

GÖREVE BAŞLAMASI GEREKEN ZAMANDA GÖREVE BAŞLAMAYAN İŞÇİLERİN DURUMU

Mazeret sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde görevine dönmeyenler, işçilikten istifa etmiş sayılır.

TAKDİR YETKİSİ VAR MIDIR

İdarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

İdare bütün idari işlemlerinde olduğu gibi takdir yetkisini kamu yararı, hizmet gerekleri ve eşitlik prensibi çerçevesinde kullanması gerekecektir.

Bu soru 77,739 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam