İntibak sırasında, bir yılda birden fazla derece alınamaz mı?

01/03/2012 07:35:00
Yazdır

Soru

Lise öğrenimi üzerine Lisans öğrenimimi bitirdim. 5 dereceli memur kadrosunda görevliyim. İntibakım sonunda kazanılmış hak aylık derece ve kademem ilerletilirken bir yılda birden fazla derece almayacağım söylenmektedir. İntibak maddesinde böyle bir hüküm yoktur bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.

Teşekkürler

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 36 maddesinin (A) Ortak Hükümler bölümünün 12/d bendinde ?Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.? hükmü bulunmaktadır.

İntibak işlemleri de uygulama birliğinin temini mahsadı ile 45, 85, 95, 105, 113, 142 seri no?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Emsal Nedir, İntibak Nasıl Yapılır?

İntibak işlemlerinde mali haklara ne zamandan itibaren hak kazanılır?

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun ?Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları? başlıklı 67 inci maddesinde ?Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir.? denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

1-36 maddenin anılan hükmü çerçevesinde İntibak işlemi yapılır, anılan 67 madde çerçevesinde de Kazanılmış hak aylık derece ve kademenizi kadro derecenize bakmasızın hak ettiğiniz derece ve kademeye yükselmesi gerekmektedir.

2-İdarenin aşağıda yer verilen 631 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanuna ekli mülga 33 üncü maddesi hükmünü uygulamaya kalktığını düşünmekteyiz. Söz konusu hüküm 6111 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılmış olmasa dahi geçici 33 madde hükmü 2002 yılında yapılan değişiklik sonucu birden fazla derce yapacak memurlara birer derece uygulaması getiren geçici madde hükmü olup sonradan hak kazanacaklara uygulaması söz konusu değildir.

3-Bu tür bir uygulama yapılması halinde hakkınızı idari yolu ile aramanızı tavsiye etmekteyiz.

Mülga: 657 sayılı Kanunun 04/07/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 657sayılı Kanuna eklenen geçici 33 üncü maddesinde yer alan ?67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma süreleri itibariyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak aylıkları, 1/1/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstehak oldukları tarih itibariyle her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir.? hüküm 631 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile yapılan değişikliğin uygulamasına yönelik bir geçici madde olup, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 inci maddesi hükmü uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu soru 11,407 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam