Fiili ve itibari hizmet süresi zammı memurların intibaklarında uygulanır mı?

28/10/2020 12:43:00
Yazdır

Soru

11.10.1993 yılında silahlı kuvvetlerde uzman çavuş olarak göreve başladim 07.02.2009 tarihinde sağlık durumundan dolayı emekli edildim 16 yıl fiili hizmetim var buna istinaden 4 yıllık yıpranmam ve 5 yıllık paraşüt yıpranmam var 18 aylık askerlik borçlanmasıni yatırdım yine 7 ay dışarıdan sigortam var toplam hizmet süresi 26yil 8 ay benim hesaplamalarima göre yıpranmalar yansıtılmamis şu an 1333 ek gösterge ve 4/3 olarak emekli edildim derece kademem doğrumu yada bir hak mağduruyetine ugramismiyim bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim

Cevap

Fiili ve itibari hizmet süresi zammı memurların intibaklarında uygulanır mı? sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) ile itibari hizmet süresi zammı (göreve göre ek yıpranma payı) nedir, emeklilik hizmet süresine, emekli/malullük aylığına, emeklilik yaş grubunun tespitine, emeklilik intibak işlemlerine ve emekli ikramiyesine etkisi nedir?

A. Fiili Hizmet Süresi Zammı:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayan, çalışmaları halen devam eden memurlara 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 32 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 hükümlerinde belirlenen kurallara göre fiilen çalışılan hizmet sürelerine ilave olarak verilen hizmet süreleri olmaktadır.

Hizmet süresine etkisi:

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulanmaya devam eden memurlara yapmış oldukları meslek görevlerinden dolayı her yıllarına karşılık verilen hizmet süresi, fiili hizmet sürelerine eklenmektedir. Yani bir memura bir yıl için 3 ay fiili hizmet süresi zammı veriliyorsa, bu memurun hizmeti 15 ay olmaktadır. Verilen zam süreleri ve meslek grupları 5434 sayılı Kanun Madde 32 hükmünde ve 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir.

Emeklilik yaş grubunun tespitine etkisi:

-8 Eylül 1999 tarihinden önce göreve başlamış memurlardan fiili hizmet süresi zammı alanlar, bu fiili hizmet süresi zammına ait kısmının tamamı memurların kademeli emeklilik yaş gruplarının tespitinde kullanılır. Bu durum bunlar için emeklilik yaş gruplarını daha erken bir zamanda doldurmalarını sağlar ve büyük avantaj sağlar.

-8 Eylül 1999 tarihinden sonra 2008 yılı Ekim ayından önce göreve başlamış memurlardan fiili hizmet süresi zammı alanlar, bu fiili hizmet süresi zamlarının tamamı emeklilik yaş gruplarında kullanılmaz. Emeklilik yaş grupları kadın için 58, erkek için 60 olanlarda bu yaş gruplarından fiili hizmet süresi zamlarının azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilir. Kısmen emeklilik yaş gruplarını daha erken bir zamanda doldurmalarını sağlar ve kısmen avantaj sağlar. Yani, 8 yıl fiili hizmet süresi zammı olsa da bu sürenin 3 yılı yaş gruplarından düşürülür. 58 olan yaş grubu 55 e, 60 olan yaş grubu da 57 e indirilir.

Emekli, malullük aylığına etkisi:

Fiili hizmet süresi zammı da normal çalışılmış olan fiili hizmet gibi değerlendirilir. Yani çalışılmış bir süre olarak kabul edilir. Bu süre ile fiilen çalışılan sürelerin toplamı üzerinden emekli aylığı hesaplanır. Memurlar için avantajlı bir durumdur.

Emekli ikramiyesine etkisi:

Fiili hizmet süresi zammına ait süreler de normal hizmet süresi sayıldığından, emekli ikramiyesi ödenecek süreye dahil edilir, emekli ikramiyesi ödenir. Memurlar için avantajlı bir durumdur.

Memurun intibak işlemlerine etkisi:

Bu süreler memurun intibak işlemlerinde kullanılmaz. Yani kıdem aylığı ve derece ve kademe yükseltme işlemlerinde uygulanmaz.

A. İtibari Hizmet Süresi Zammı:

İtibari hizmet süresi zammı memurların sadece aylık bağlama oranının artmasına katkı sağlar.

Emeklilik hizmet süresinin tamamlanmasında ve emeklilik yaş grubunun tespitinde dikkate alınmaz. Emeklilik ikramiyesi ve emekli aylığı bağlanması için ön koşul olan hizmet ve yaş hesabında ve intibak işlemlerinde dikkate alınmaz ve bu süreler için emekli ikramiyesi ödenmez.

AYRICA, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ilgili maddelerine göre de;

Uzman erbaşlar azami 52 yaşına girdikleri yıla kadar görev yapabilmektedirler.

Uzman erbaşlar her yıl için 3 ay yıpranma paylarından yararlanırlar. Yıpranma payları intibaklarda uygulanmaz.

Uzman erbaşlar göreve başladıklarında;

-Uzman çavuşlar 10 uncu derecenin 1 inci kademesinden,

-Uzman onbaşılar ise 11 inci derecenin 1 inci kademesinden,

Göreve başlarlar.

Ek göstergeleri ise astsubaylar için belirlenmiş ek göstergelerin 5/6 sı uygulanır ve ek gösterge rakamı 3000 i geçmez.

Ayrıca yine 3269 hükümlerine göre ;

Uzman erbaşlardan görevde bulundukları süre içerisinde iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara bir kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara iki kademe, dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara ise bir derece verilir. İki veya üç yıl süreli yükseköğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, görevde bulundukları süre içerisinde dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yükseköğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemlerinin toplamı bir dereceden fazla olamaz.

İki yıl veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamladıktan sonra uzman erbaşlığa girenler hakkında da aynısı uygulanır.

Yükseköğrenim mezunu olmayan uzman erbaşlar, ikinci derecenin altıncı kademesine kadar ilerleyebilirler.

Lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olanlardan ikinci derece için öngörülen üçüncü veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almış olup; üçüncü kademede en az bir yılını tamamlayan, sicil belgelerinin son altı yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde doksanı ve daha yukarısı olan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşıyanlar, ekli (1) sayılı Cetvelin birinci derecesine yükseltilirler.

Yine, Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanlardan 2014 yılından önce bu görevleri sona ermiş olanların, uzman erbaşlık statüsünün sona erdiği tarihteki kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri, muvazzaf askerlikte geçen süreleri kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilerek yeniden tespit olunur.

Sonuç bağlamında; sizin hakkınızda uzman erbaşlık süreniz ve askerlik sürenizin intibakınızda değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yıpranma payının intibakta değerlendirilmesine yönelik hüküm de bulunmadığından yıpranma paylarınızın (hem fiili hizmet süresi hem de itibari hizmet süresi zamlarınızın) intibakınızda değerlendirilmesinin mümkün olmayacağını, değerlendirmekteyiz.

Bu soru 11,932 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam