Yıpranma payı geçmişe doğru uygulanır mı?

09/08/2018 19:45:00
Yazdır

Soru

Sayın editör öncelikle iyi çalışmalar dilerim sizin değerli bilgilerinize ihtiyacım var yardımcı olacağınızı umarım. Malumunuzdur muhtemelen 26.07.2018 tarih ve 7146 sayılı kanunun 11. Maddesi ile sağlık personeline fiili hizmet zammı verildi.(Ben de kendim 2009 dan itibaren kadrolu sağlık memuruyum. Bu tarihe kadar da uzman jandarma olarak çalıştım Memuriyete girişim 1997) benim amacım sağlıkta geçen önceki hizmetlerime fiili hizmet zammı almak ve tüm hizmetlerimi birleştirmek ve emeklilik yaşım öne çekebilmek...Sizce bireysel dava açsam kazanma şansım nedir. Bildiğim kadarı ile hukuk prensibi olarak kanunlar lehte olursa geçmişe yönelik uygulanır.Ayrıca Anayasayada aykırı olduğunu düşünüyorum. Sizin değerli görüşlerinize ihtiyacım var.. Saygılar iyi çalışmalar..

Cevap

Yıpranma payı nedir?

Yıpranma payının memurun derece ve kademesine, maaşına etkisi nedir?

Yıpranma payının memurun emeklilik hizmet ve emeklilik yaş hesaplamasında , emekli aylığında, emekli ikramiyesinde etkisi nasıldır?

Yıpranma payı hangi süreleri kapsar?

Yazımızda bu hususlarla ilgili değerlendirmelerimize yer vermekteyiz.

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı 7146 sayılı Kanunla verilmiştir. Resmi Gazete tarihi 3/8/2018 dir.

A) Yıpranma payı nedir?

Yıpranma payı, genel olarak memurların görevlerinin zorluğu, risk yüzdesinin yüksek olması , daha erken tarihlerde vücut fonksiyonlarının yitirilerek erken yaşlanma , vb. gibi, yani mesleki görevi şayet tehlikeli, bünyesel ve ruhen memuru olumsuz etkileyecek bir meslek grubu ise memurun görev yaptığı sürelere karşılık, bu kanunda da her yıl için 2 aylık bir sürenin eklenmesi ve bu suretle yapmış oldukları görevlerin karşılığı olarak hizmet yıllarının artırılması demektir.

Yıpranma payının getiriliş amacı, Devlet memurunun yapmış olduğu bu memurun emeklilik için gerekli olan hizmet yılını daha erken tamamlanmasıdır. Daha sonra, emeklilik için yaş grubunun da getirilmesiyle birlikte fiili hizmet süresi zammı memurun emeklilik yaş grubundan da indirilmek suretiyle emeklilik yaş grubunu daha erken tamamlanmasına da katkı sağlamıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 hükmüne eklenen bent aşağıdaki şekildedir. Bu bent ile de sadece insan sağlığına ilişkin işler yapan memurlar yıpranma payı kapsamına alınmışlardır.

20) İnsan sağlığına ilişkin işler 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar."
60"


B) Yıpranma payının memurun derece ve kademesine, maaşına etkisi nedir?

Yıpranma payının memurun intibak işlemlerinde, yani derece ve kademelerine olumlu bir etkisi yoktur. Yani kazanılmış hak aylık derecesini artırmaz. Hem 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi memurların maaşlarına artı bir gelir sağlamaz.

C) Yıpranma payının memurun emeklilik hizmet ve emeklilik yaş hesaplamasında , emekli aylığında, emekli ikramiyesinde etkisi nasıldır?

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri bağlamında;

1- 8 Eylül 1999 tarihinden önce görevleri bulunanlar için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmü uygulandığından, bunlar için emeklilik yaş gruplarından ne kadar fiili hizmet süresi zamları var ise o süre kadar yaş gruplarından indirilme sağlandığından emeklilik şartlarını daha erken sağlamaktadırlar.Yani, memurun 7 yıl fiili hizmet süresi zammı varsa bu süre yaş grubundan indirilmektedir.

2- 8 Eylül 1999 tarihinden önce görevleri olmayan, bu tarihten sonra görevleri olanlar için ise Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükmü uygulandığından, bunlar için emeklilik yaş gruplarından ne kadar fiili hizmet süresi zamları olursa olsun, yaş gruplarından kısıtlı olarak indirilmektedir. Azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş gruplarından indirim yapılmaktadır.

Yani, memurun 3 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 1,5 yılı, 5 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 2,5 yılı, 6 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 3 yılı, 8 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise yine azami 3 yıl olacağından 3 yılı yaş gruplarından indirim yapılmaktadır.

Yani, 8 Eylül 1999 tarihinden önce göreve başlamış olanlar için yıpranma payının tamamı, sonra başlayanlar için azami 3 yılı emeklilik yaş gruplarından indirilmektedir. Hizmet süresine ilavesi ise tamamıdır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bağlamında;

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa memur olanlar ile ilk defa fiili hizmet süresi zammına müstehak olanlar için yararlanma şartları biraz daha farklıdır. 5510 sayılı Kanun Madde 40 şartları dikkate alındığından, fiili hizmet süresi zammına müstehak görevlerde en az meslek grubuna göre 8 veya 10 yıl çalışmaları gerekiyor. Yaş gruplarından da azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş gruplarından indiriliyor.

Emekli aylıklarında; Yıpranma payı hizmet süresini artırdığından emekli aylık oranı da hizmet süresine orantılı olarak yükselir.,

Emekli ikramiyesinde; Yıpranma payı hizmet süresini artırdığından emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresini de artırır, ikramiye ödenir.

Yıpranma payı hangi süreleri kapsar?

Yıpranma payı sadece insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan personele yönelik olarak çıkmıştır. Ancak, buradaki insan sağlığına ilişkin işlerin kısıtlayıcı bir hüküm olduğu görülmektedir. Veteriner hekim olup hayvan sağlığı ile uğraşanların da bu kapsama alınmalarında fayda olacağını değerlendirmekteyiz.

Yeni çıkan bu uygulamadan yararlanacak olanların yıpranma paylarının hesaplanması Kanunun çıktığı tarihten sonra çalıştıkları sürelere göre hesaplanacaktır. Geçmiş hizmetler dikkate alınmayacaktır. Kanunda geçmiş süreler için uygulanacağına ilişkin geçici bir madde yer almamaktadır. Bu ilk uygulama değildir. Zira yangın işleriyle uğraşan memurlara da 2008 yılı Ekim ayından sonraki sürelerle sınırlı olarak yıpranma payı verilmiştir.

Durumunuzla ilgili sonuç değerlendirmemiz olarak; yeni uygulama Kanunun çıktığı süreden sonraki sürelerle sınırlandırılmıştır. Geçmiş hizmet süreleri dikkate alınmamıştır. Bu hususta yeni bir yasa hükmü bulunmadıkça geçmişe yönelik uygulanamayacağını değerlendirmekteyiz.

Bu soru 2,247 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON EKLENEN SORULAR
16.08.2018Memurum, masraflarımı kendim karşılayarak yurtdışında eğitim alabilir miyim?
15.08.20181996'da memur olan bayan, ne zaman emekli olur?
14.08.20181997'de işçi, 2008 Aralık'ta memur olan ne zaman emekli olur?
14.08.2018Sözleşmeli sağlık personeliyim yükseklisans için il değiştirebilir miyim?
13.08.20183 ve 4 dereceli kadrolara atanmada 68/B hizmet şartı değişti mi?
09.08.2018Yıpranma payı geçmişe doğru uygulanır mı?
07.08.2018Rapor sonunda işe başlamadan yıllık izin kullanabilir miyim?
06.08.2018MEB'de ücretli öğretmenlik yaptığım süreler neden derecemde sayılmıyor?
05.08.2018Bakanlık il müdürlerinin özel hizmet tazminatı kaçtır?
02.08.2018Disiplin cezası teklif edildi ama zamanaşımı oldu, 8 yıla 1 kademe alabilir miyim?
01.08.2018Bedelli askerlik süresinde yıllık izin, hastalık izni alabilir miyim?
31.07.2018Malulen emekli olan doktor, yeni ödemeyi alabilir mi?
30.07.2018Kalkınmada öncelikli yerde sözleşmeli çalıştığım süre için kademe alamaz mıyım?
29.07.2018Memurum, mühendis mali haklarından faydalanabilir miyim?
27.07.20182002 öncesi Bağ-Kur'lu süreler, memur emeklisini nasıl etkiler?
27.07.2018Emeklilik yaşını beklemek için istifa eden memur, sağlık durumu bozulursa, malulen emeli olabilir mi?
25.07.2018Doğum yapan memur hangi ödemelerden yararlanır?
24.07.2018Memur iken kamu işçisi olacaklar nasıl ikramiye alır?
23.07.2018Sözleşmeliyim, askerlik sürem yıllık izin hesabına katılır mı?
22.07.2018Doğum için aylıksız iznin analık izni bitiminde kullanılması zorunlu mu?
04.07.2018Ek bölge tazminatım yanlış mı hesaplanıyor?
03.07.2018Kamu bankasında uzmanım, 4B'ye geçersem ücretim ve iznim nasıl belirlenir?
02.07.20184C den 4B ye geçtim istifa edersem iş sonu tazminatı alabilecek miyim?
01.07.2018Taşeronların kadroya geçirilmesinde komisyonlarda görev alanlara ücret ödenir mi?
28.06.2018Sigorta başlangıcı emeklilik yaş grubunu belirler mi?
22.06.201810 yılını dolduran kişi hangi halde emeki olabilir?
20.06.2018TRT personeli diğer kurumlara geçebilir mi?
19.06.2018Ücretli öğretmenlik yaptığım süre doğu görevinden sayılır mı?
18.06.2018Rapor aldım tazminatım bu yüzden mi düştü?
15.06.2018Zabıt katibiyim iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir miyim?
13.06.2018Eşimin borçları memur olmama engel olur mu?
12.06.2018İşçiyken kullanamadığım izinleri sözleşmeliye geçince kullanabilir miyim?
11.06.2018Geçici personelken sözleşmeliye geçtim asgari geçim indirimim eksik mi hesaplandı?
10.06.2018Bedelli askerlik yapanlarda kademe ilerlemesi yapılır mı yıllık izinde sayılır mı?
09.06.2018Sosyoloji bitirip derece aldım iki yıllık teknik bölüm bitirirsem 1 kademe daha alabilir miyim?
07.06.2018Memur, anonim şirketin yüzde 100 hissedarı olabilir mi?
07.06.2018Yıllık izin alacağım bayrama denk gelen günler yıllık izinden düşer mi?
06.06.2018Mühendislik bitirdim ama tekniker kadrosundayım 3600 açıklamasından sonra ek göstergemde değişiklik olacak mı?
05.06.2018Çifte vatandaşlığa geçersem memurluğum sona erer mi?
04.06.2018Orman muhafaza memuru ile sözleşmeli sağlık personeli eşlerin eş durumu ataması
02.06.2018Polis okulu süresi, hizmete dahil mi?
02.06.2018SSK emeklisi, ölen eşinin aylığını da alabilir mi?
01.06.2018Uzman jandarmayken istifa ettim, 3000 ek göstergeden faydalanabilir miyim?
01.06.2018Emekli olan engelli memur, özel sektörde çalışırsa, emekli maaşı kesilir mi?
31.05.2018Taşeron işçisi sürekli işçi kadrosuna geçtiğinde emeklilik yaş grubu değişir mi?
31.05.2018Sağlık Bakanlığında istifaların kabulüne kim yetkilidir?
28.05.2018Vekil şube müdürüyüm, hiçbir ücret almıyorum müdür maaşı almam gerekmez mi?
27.05.2018Mühendislik bitirince derece aldım, teknik sınıfa geçersem bir derece daha alır mıyım?
26.05.20181 yıl aylıksız izin istedim kurum reddetti, böyle bir hakkı var mı?
22.05.2018Vekaleten itfaiye çavuşuyum amirlik için görevde yükselmeye girebilir miyim?
20.05.201819 Mayıs tatili haftasonuna geliyor, destekleme ve yetiştirme kursu yapılamazsa da ücreti ödenir mi?
19.05.2018Uzman yardımcısı atandıktan sonra tekrar öğretmenliğe dönebilir miyim?
18.05.2018Malullük aylığı için hangi şartlar gerekiyor?
17.05.20181994 SSK girişi, 2010 yılında memur olan engelli ne zaman emekli olur?
16.05.2018Emekli olduktan sonra tekrar memur olan kişinin kıdem aylığı
15.05.2018Özel doktordan aldığım raporu kurum reddetti aile hekimi onaylarsa geçerli olur mu?
14.05.2018Sözleşmeli sağlık personeliyim tayin isteme hakkım 4. yılın sonunda mı 6. yılın sonunda mı?
13.05.2018Memur mühendislik bitirirse 1 derece alır mı?
12.05.2018Kurumum işçi olan eşimi kamu personeli kabul etmeyerek tayinimi yapmadı
11.05.2018Sözleşmeliyim askerlik dönüşü geri başlamadan başka kuruma yerleşirsem
08.05.2018Disiplin cezasına itiraz ettim dava açma süresi ne zaman başlar?
07.05.2018Sözleşmeli öğretmenim doğum sebebiyle 1 yıl izin kullanırsam 4+2 çalışma süresinden sayılır mı?
06.05.2018Kimyager TH veya SH olabilirken biyolog neden sadece SH olabiliyor?
05.05.2018Seçim için istifa ettim ama aday olmaktan vazgeçtim sorun yaşar mıyım, OHAL etkiler mi?
02.05.2018Geçici personeldim sözleşmeliye geçtim tayin hakkım var mı?
01.05.2018İdari büro görevlisiyim geçici görevlendirmeyle mühendis ücreti alabilir miyim?
29.04.2018Eşimin bulunduğum ile atanması için 3 yıl çalışmış olmam mı gerekiyor?
27.04.2018Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama mezunları Programcı kadrosuna başvurabilir mi?
26.04.2018Memur vhki emekli maaşı neden aynı oluyor?
25.04.2018Memurum ismim gönderilmiş ama sandık görevlisi olmak istemiyorum
24.04.2018Babalık iznindeki memur genel teftiş gerekçesiyle göreve çağırılabilir mi?
21.04.2018Sözleşmeli öğretmendim performans nedeniyle sözleşmem feshedildi öğretim görevlisi olabilir miyim?
18.04.2018Taşerondan kadroya atandım başka kuruma geçeceğim istifa edebilir miyim?
17.04.2018Mesleki üst öğrenim bitirmeyen teknisyen hangi zam puanını alır?
16.04.2018Aday memurum sözleşmeliye geçeceğim
14.04.20184/c den 4/b ye geçen personelin yükselme hakkı var mıdır?
12.04.2018KİT sözleşmeliyim 657 ye tabi değil miyim?
11.04.2018Sözleşmelinin sicil puanları memurlukta ilave kademe verilmesinde dikkate alınır mı?
10.04.2018Programcıyım ek göstergem yanlış mı hesaplanıyor?
09.04.2018Yetiştirme yurdundan sonra memur atandım sınavsız hakim adayı atanabilir miyim?
08.04.2018Veteriner için emeklilik yaş hesaplaması
07.04.20182007'de memur olan ve 2018 yılında malul olan kişi nasıl emekli olur?
06.04.20182010'da engelli kadrosundan memur olan, ne zaman emekli olur?
06.04.2018Emekli ikramiyesi, aylık ile birlikte ödenmek zorunda mı?
05.04.2018Sözleşmeli bilişim personeli sendika üyesi olabilir mi?
03.04.2018Memurum işçilerle aynı işleri yapıyorum
02.04.2018Kurumda aynı hizmet süresindeki memurlar daha üst dereceden nasıl maaş alıyor?
01.04.2018Sözleşmeli atandım ama başlamadım, yeni alıma başvuru için 1 yıl beklemem gerekiyor mu?
30.03.2018Taşeron sözlü sınavında elendim dava açma hakkım var mı?
29.03.2018Askerlik süresi sözleşmeli personelin hizmetinden sayılır mı?
28.03.2018Memurum, eşim işyeri açtığında asgari geçim indirimi almaya devam edebilir miyim?
27.03.2018Taşerondan kadroya geçtim diğer işçilerle aynı statüde miyim?
23.03.2018Sözleşmeli sağlık personeliyim kaç gün rapor alabilirim, ücretimden kesinti olur mu?
22.03.2018Memuriyete engelli olarak giren, çalışamaz duruma gelirse ne olur?
22.03.2018Belediyemiz taşeron mühendisleri 4B sözleşmeli yapıyor, bu işlem doğru mu?
21.03.2018Taşeron geçişinde kurum başvuruda yazmadığı halde bizi bir de sözlü sınava alıyor
20.03.2018Daire başkanı atandım yeni maaşı hak etmek için aybaşını beklemem gerekiyor mu?
19.03.2018Torba kadro atamasında kurumlar kanunda bulunmayan şart öne sürebilir mi?
18.03.2018Vekalet aylığı için 3 aylık süre ne zaman başlar?
17.03.2018Sözleşmeli kursiyerim, istifa etsem diğer alımlara başvurabilir miyim?