Kariyer uzmanlıklara geçişte memuriyetten istifa etmek gerekir mi?

23/12/2016 23:47:00
Yazdır

Soru

MERHABALAR

657 SAYILI KANUNA TABİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM. UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNU KAZANMAM DURUMUNDA İSTAFA ETTİKTEN SONRA 6 AY BEKLEMEM GEREKİR Mİ, GEREKİRSE MUVAFAKATNAME Mİ ALMAM GEREKİR?

TEŞEKKÜRLER

Cevap

Kariyer uzmanlık mesleğine temel olarak uzman yardımcısı olarak girilmektedir ve bu kadrolar genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memuriyetlerdendir. Kariyer uzmanlıklara giriş, yarışma ve yeterlik sınavları ile diğer konular 657 sayılı Kanunun ek 41. maddesinde düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun memurların bir kurumdan diğerine nakillerine ilişkin 74. maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.." hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak, giriş sınavlarında başarılı olmanız durumunda bulunduğunuz memur kadrosundan istifa etmenize gerek olmadan, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre kurumların muvafakati alınarak kariyer uzman yardımcılığı kadrosuna naklen atanabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 2,778 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?