Statü değiştiren personelin yıllık izin hakkı nasıl belirlenir?

24/08/2020 15:33:00
Yazdır

Soru

657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru kadrosundan, 4/B sözleşmeli statüye geçeceğim. Mevcut kadrolu pozisyonumda kullanmadığım yıllık izin haklarım yeni işime devredilebilir mi?

Cevap

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesi uyarınca, statüsü ne olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olan sözleşmeli personelin yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gün yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Memurlardan farklı olarak yılı içinde kullanılmayan izin hakkının ertesi yıla devri ise mümkün değildir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde, Devlet memurlarının yıllık izin süresinin, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün olduğu, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği, 103. maddesinde ise yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği, birbirini izliyen iki yılın izninin bir arada verilebileceği, cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşeceği hükme bağlanmıştır.

6 Haziran 2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise memurlar bakımından önemli bir ilke getirilmiş, yıllık izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese bile memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında;

- 657 sayılı Kanuna tabi bir görevden 4/B sözleşmeli statüde bir pozisyona atanan personelin yıllık izin hakkının sözleşmeli personel statüsü esas alınarak belirlenmesi ve tespit edilen bu süreden memuriyet döneminde kullanılan izinlerin düşülmesi gerektiğini,

- Memuriyet dönemindeki izin hakları arasında önceki yıldan devredilen izinlerin bulunması halinde bu izinlerin sözleşmeli personel statüsüne geçiş sonrasında kullanılamayacağını,

- Memuriyet döneminde yıllık izin hakkının tamamının kullanılmış olması halinde o yıl için sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının bulunmadığını,

- Tersi durumda yani, sözleşmeli statüden 657 sayılı Kanuna tabi bir kadroya atanan personelin izin hakkının belirlenmesinde de yukarıdaki esasların geçerli olduğunu,

değerlendirmekteyiz.

Bu soru 13,023 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam