Memur doğrudan bakana, bakan yardımcılarına eposta gönderebilir mi?

17/11/2019 19:52:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

SORU: Bir devlet memuru, BAKANA, BAKAN YARDIMCILARINA vb. herhangi bir konuda elektronik ileti gönderdiğinde disiplin cezası alır mı?

Bakana, Bakan Yardımcılarına vb. elektronik ileti gönderdim. Genel Müdür aradı ve bu durumda UYARI cezası verilebileceğini ve bir daha böyle şeyler yapmamam gerektiğini söyledi. Ben de "iletişimin bir anayasal hak olduğunu, hiçbir surette disiplin cezası veremeyeceğini" belirttim. Kaldı ki o iletide hiç kimseye hakaret vb. etmedim. Sizden de görüş almak isterim. Saygılar sunarım.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21. Maddesi:

"Müracaat, şikayet ve dava açma:

Madde 21 -Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir."

657 sayılı Kanunun 125. Maddesi "usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak" fiiline uyarma disiplin cezası getiriyor.

Anayasanın 74. Maddesi:

"Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi kanunla düzenlenir."

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 3. Maddesi:

"Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler."

Devlet memurlarının müracaat ve şikayetlerini silsile usulüyle iletmesi gerekirken, dilekçe hakkının kullanılmasında böyle bir usul bulunmuyor. Müracaat ve şikayette belirlenen usule uyulmaması disiplin cezası gerektiriyor. Bu nedenle başvurunun içeriği önem taşıyor. Ayrıca, sözle olduğu gibi epostayla yapılan başvuruların da 657 sayılı DMK 21. maddedeki müracaat veya şikayet sayılabileceğini belirtelim.

Memurun kurumuyla ilgili resmi veya şahsi işlerinden dolayı, örneğin bitirdiği üst öğrenim için intibak yapılmasını istemesi veya aldığı YDS notu için yabancı dil tazminatı ödenmesini istemesi için yapacağı başvurular "müracaat hakkı" kapsamına girecektir.

Yine memurun, kurumunun işleyişi ile ilgili olarak kurumun çalışanı sıfatıyla ve resmi işleriyle bağlantılı yaptığı başvuruların da müracaat sayılabileceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu başvuruların idari hiyerarşi içerisinde, mevzuatta belirlenmiş usule uygun yapması gerektiğini düşünüyoruz.

Buna karşılık memurun, kurumun sunduğu hizmetin yararlananı "vatandaş" sıfatıyla dilek ve önerilerini ilettiği başvurularının dilekçe hakkı içinde olacağını düşünüyoruz.

Kurumunuz epostanızın içeriğini bu açılardan değerlendirerek işlem yapabilecektir.

Bu soru 41,521 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam