EKPSS kurasına 18 yaşını tamamlamayan müracat edebilir mi?

02/05/2016 14:11:00
Yazdır

Soru

Merhaba ben EKPSS kuraya katılacam ama doğru düzgün bir bilgi alamadım bir yerden. 28.06.1999 doğumluyum ve lise 3 öğrencisiyim bazı yerlerde kurayı kazansam bile 18 yaş sınırından dolayı atamanın gerçekleşmeyeceğini söylüyorlar. EKPSS kura'nın geçerlilik süresi yok mu yani kazansam seneye mezun olduğumda atanamaz mıyım?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun devlet memuru olmanın genel özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (...) akıl hastalığı (...) bulunmamak.
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."
hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun "Memuriyete girişte yaş" başlıklı 40 ıncı maddesinde "Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler."
hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümde devlet memur olabilme için 18 yaşını tamamlama şart olarak belirtilmiştir. Ancak istisna olarak ise meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve kazai rüşt kararı almak suretiyle devlet memurluklarına atanabilecekleri düzenlenmiştir.

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan bu kılavuz, EKPSS ve kuraya başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esasları çerçevesinde 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (Ekpss) Ve Kura Başvuru Kılavuzu yayımlanmış olup, kılavuzun GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR başlıklı bölümünde de "EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat 4 okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)."ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
18 yaşınız tamamlamadan kuraya katılmanızın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
Kurada bir kuruma yerleştirilse dahi memur olarak atanmasın mümkün değildir.
Kura sonucu yerleştirilen adayların göreve başlamalarını 1 yıl süre bekletmek mümkün bulunmamaktadır.

Bu soru 3,737 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?